00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


#Metro ON/AILine

Účastníci konferencie sa v AquaCity Poprad dozvedia ako umelá inteligencia zmení svet telco biznisu, tak ako i život v budovách či mestách. Tohtoročná konferencia bude úplne iná, plná nových pohľadov na svet okolo nás. Tradične nebudú chýbať ani najnovšie výdobytky technológií v telco a smart-city sfére, no tento raz zažijete mierne odlišný formát eventu. V panelových diskusiách a blokoch vystúpia lídri v oblasti umelej inteligencie, kde si ukážeme reálne skúsenosti jej nasadenia v telekomunikačnom odvetví, či sektore smart-city. V technologickom bloku získate detailné informácie o tom, ako taká AI funguje.

Aby sme posilnili motiváciu účastníkov pracovať na svojich cieľoch, pozvali sme významných ľudí z oblasti vedy.

Večerná „Artificial Párty“ je ideálnou príležitosťou na prehĺbenie obchodných vzťahov medzi partnermi, významnými klientmi a miestnymi samosprávami. Večer sa bude niesť v tradičnom duchu neformálneho networkingu, plného oddychu a zábavy.

 
 CIELE KONFERENCIE

Podpora vzdelávania a motivácie mladých ľudí


Jedným z hlavných cieľov konferencie je aj podpora vzdelávania, motivácie mladých ľudí a ich aktívneho zapojenia sa do spoločenských výziev, ako aj prístupu k etickému rozvoju ich talentu a kreativity. Výsledkom je, že viac ako 200 mladých študentov získa príležitosť zúčastniť sa konferencie zadarmo a spozná tak výnimočných mladých ľudí ktorí zobrali osud do vlastných rúk. Zároveň finančne podporíme mladé talenty zo sociálne znevýhodnených rodín, realizáciu študentských projektov z inovačného centra (f)ITcubator v Poprade, záchranu bukových pralesov ako aj rozvoj ekoturistiky vo vinárskej oblasti TOKAJ.

 


PREDSTAVENIE

REČNÍCI

Program

Deň 1.  22.06.2023 

BUSINESS HALL - Sm(Art) AI-ving

08:00  Registrácia účastníkov
10:00  Otvorenie konferencie
10:10  Úvodné slovo špeciálneho hosťa
10:20  Využitie AI pre včasnú detekciu anomálií v správaní sieťových entít v prostredí ISP a DC?

Peter Vilhan; VNET a.s., Kinit

V roku 2019 sme spozorovali opätovnú zmenu v charakteristike kybernetických útokov. VNET a.s. ako poskytovateľ služieb DC a ISP je v jedinečnej pozícii, umožňujúcej útoky detekovať a podniknúť kroky na ich včasnú mitigáciu. Flow bol jednoduchý, v prípade saturovaného portu alebo útoku nahláseného klientom, bola aktivované DDoS ochrana, zabezpečená externým scrubbing centrom. S rastúcom počtom klientov, komplexnosťou a frekvenciou útokov bolo potrebné minimalizovať dobu potrebnú na detekciu útoku a to v režime 24/7. Radi by sme sa s Vami podelili o naše skúsenosti z použitia AI, pre potreby detekcie anomálií v správani uzlov siete, na základe dát získaných z protokolov NetFlow a IPFIX.

10:40  Ako má ISP (a nielen on) zložiť maturitu pre budúce nasadenie AI v jeho firme a sieti?

Libor Bešenyi; Xolution s.r.o.

Nasadiť umelú inteligenciu dáva zmysel pre firmy, v určitej technologickej maturite. Tento proces má svoje pravidlá. Preskakovať jednotlivé kroky, môže byť zbytočne drahé a neproduktívne. Frustrácia zo slabých výsledkov nasadzovania edge technológií, väčšinou súvisí s nevhodne zvolenou stratégiou.

11:00  Hackovanie (s) ChatGPT

Martin Lohnert; Soitron a.s.

Počas prezentácie skúsime nájsť odpoveď na otázku, či sa dá ChatGPT zneužiť pre prelomenie bezpečnosti niektorého z priemyslených systémov. Keďže sa tomu tvorcovia všemožne bránia, museli by sme najprv “prelomiť" ochrany ChatGPT. Je to teoreticky možné? A ak áno, ako? A ako sa pred podobnými hrozbami brániť?

11:20  GeoAce – Georeferencovaná rozšírená realita pre GIS a mapovanie, s iPhone a Emlid Reach RX RTK receiverom

Ivan Tochev; Skytech

11:30  Panel - Aký ISP bude dominovať o 10 rokov?

Marek Engler; Slovanet, a.s.; Róbert Ťavoda; APKT; Peter Vilhan; VNET a.s.; Libor Bešenyi ; Xolution s.r.o.

Bezpečnosť telekomunikačných sietí, ochrana svojich klientov pred kybernetickými útokmi s dokonalou personalizovanou starostlivosťou, efektívna automatická orchestrácia firemných úloh či vyhodnocovanie behaviorálnej analýzy klientov pre služby šité na mieru a vyššie tržby. Ako to celé zladiť a transformovať sa na ozajstného operátora budúcnosti?

12:20  Obed
13:30  Jednotky a nuly – silný odkaz mladých študentov pre dospelých

Trma-vrma; ZUŠ Letná

Narodili sa do sveta smartfónov a tabletov. Ich skutočný život sa mieša s virtuálnym. Alebo sa im do virtuálneho sveta mieša ten skutočný?

13:50  Otázky študentom
14:00  Budúcnosť budov a mestských častí, ktoré majú nasadeného „Filipa“ v plnej zbroji!

Ján Michlík, Phillip a.s.

Moderné budovy častokrát zabúdajú na tých najdôležitejších, ľudí ktorí v nich bývajú. Prečo je dôležitá digitálna identita, kybernetická bezpečnosť, ESG certifikácia, či celkové SmartScore? A zvyknú si vôbec ľudia na pomoc v lepšom bývaní od umelej inteligencie?


14:10 
Správa bytových domoch využitím umelej inteligencie

Tomáš Paciga; resitech s.r.o.

V tejto prezentácii sa budeme venovať digitalizácii v oblasti správy nehnuteľností pomocou umelej inteligencie (AI). Zameriame sa na inovatívne možnosti pri spravovaní bytového domu s dôrazom na optimalizáciu a automatizáciu rôznych procesných úloh. V prezentácií ukážeme výhody využívania technológie AI, pomocou ktorej môže správca znížiť náklady, zlepšiť užívateľskú skúsenosť vlastníkov, znížiť chybovosť a naučiť sa pracovať s dátami. Účastníci prednášky získajú hlbšie porozumenie potenciálu AI pri optimalizovaní procesov správy bytového domu a tak umožniť správcom zvýšiť úroveň produktivity a sústrediť sa na strategické činnosti, ktoré zvýšia pridanú hodnotu ich práce.


14:18 
Modulárne konštrukcie a praktické využitie mixovanej reality v mestách

Dušan Okleštek; CUB.SYSTEMS s.r.o.; Jozef Griač; IMOBILIO, občianske združenie

Predstavíme modulárny konštrukčný systém CUBSY, ktorý je založený na kombinácii dvoch technológií. Ide jednak o samotné konštrukčné prvky, z ktorých je možné zostavovať množstvo typov účelových konštrukcií (regály, rampy, chodníky, vozíky, pódia, stojany) a o unikátny konfiguračný systém, ktorý je založený na využití technológie mixovanej reality. 

14:25  Budovanie podporného ekosystému pre Slovensko

Lucia Litvová; COLLDEEDs

Vytvorením živej komunity môžeme vytvoriť podporný ekosystém, a pomáhať budovať meno Slovenska ako atraktívnej krajiny inovácií a technologického pokroku. Vďaka tomu si môžeme zachovať a  rozvíjať miestne talenty, zmiernime odliv mozgov a ukážeme aj nové príležitosti a zmeny, aby sme prinavrátili naše „mozgy“ zo zahraničia a súčasne pritiahli medzinárodných odborníkov. Predstavenie novej platformy COLLDEEDs IT professionals network - CITPN ako jedného z nástroja budovania komunity pre IT špecialistov aj zo zahraničia.

14:35  Od dát k rozhodnutiam: Transformácia real estate trhu

Martin Decký ; BuiltMind, Inc.

Objavte transformačnú silu dát v rezidenčných nehnuteľnostiach. V tejto prezentácií sa ponoríme do toho, ako BuiltMind využíva technológiu data miningu a machine learningu na zostavovanie robustných trhových údajov a generovanie dynamických cenových návrhov. Budeme sa venovať tomu, ako BuiltMind umožňuje developerom a investorom robiť informované rozhodnutia, využívať trhové trendy, zvyšovať ziskovosť a zefektívňovať obchodné operácie.

14:45  Otvorte dvere budúcnosti

Martin Hudec; Miloslav Eis; 2N Telekomunikace a.s.

Súčasná doba je zvláštna v tom, že mnoho ľudí si pod pojmom AI predstavuje skôr zložitosť, než zjednodušenie. Opak je pravdou a my v 2N na to myslíme pri vývoji každého produktu. Ten môže byť zložitejší na komplexné nastavenia, ale užívateľsky prívetivý pre kohokoľvek. Dvere s našimi produktmi musia vedieť otvoriť malé dieťa, jeho starí rodičia, ale aj ich sused, počítačový expert. V jednoduchosti pre užívateľov je tá sila a to je aj cieľ pre AI, ktorá ešte viac umožní interakciu a pomoc. Ukážeme Vám, ako o tom premýšľame v 2N dnes, ale aj aké vízie a už aj priamo plány máme do ďalších rokov a aké miesto v tom zastáva AI.

15:00  Panel - Aké inovácie pripravia naše mestá na svetlú budúcnosť?

Silvester Krčméry; CIVITTA, EIT Urban Mobility RIS Hub; Martin Murín; HDS, a.s.; Peter Wolf; Dubnica nad Váhom; Michal Hudák; Košice

Diskusia na tému súčasného stavu a možnostiach inovácií v mestách. Predstavíme najčastejšie výzvy a príležitosti spojené so zavádzaním inovácií a konkrétne príklady zo slovenských miest. 

15:50  Prestávka na kávu
16:00  Rozhodovanie na základe dát v energetike

Šimon Staňo; DAITABLE s.r.o.

Čo je merané, to je riadené. Prečo úspešné firmy poznajú svoje čísla a riadia sa tvrdými dátami.

16:10  Panel - AI – Revolúcia alebo evolúcia?

Milan Oselský – Amelia; Mária Bieliková – KINIT; Libor Bešenyi – Xolution; Marek Môcik – Blockchain Slovakia; Lukáš Hatala - Neuromorphics Europe

Panelová diskusia o umelej inteligencii, jej prínosoch, vývoji, smerovaniu, ale aj hrozbách v našich sieťach, budovách, mestách a životoch.

17:25  Voľný program
18:00  Večera
21:00  Artificial Gala večer s pozvánkou na Spišský hrad 2024

TECH HALL - Sm(Art) Deep in Tech

08:00  Registrácia účastníkov
10:00  Otvorenie konferencie
10:20  Úvod do Workshopu
Monitoring najdôležitejších parametrov budov v mestách

Marek Pavličko; eIoT s.r.o.

Detailné predstavenie procesu návrhu merania budov, jej realizácie a ukladania dát do dátového úložiska, s využitím najnovších modulov pre efektívnu správu budov. Príprava dátových setov pre budúce analýzy a nasadenie rozhodovacích mechanizmov.

Workshop na tému využitia umelej inteligencie v mestách

Gabriela Grmanová; Marek Lóderer; HOPERO; Igor Wzoš; Martin Baloga; Slovak Smart City Cluster

Seminár predstaví aktuálne a budúce úlohy, ktorých riešenie pomôže efektívnemu využívaniu elektrickej energie v mestách. Načrtne prístupy umelej inteligencie vhodné na riešenie týchto úloh. Využitie umelej inteligencie v územnom plánovaní a v energetických komunitách a vzdelávacie programy SSCC pre samosprávy.

 

12:30  Obed
14:00  GPON Control – Provisioning jednoducho a rýchlo

Jozef Rebjak; Mikuláš Levkut; ICT Solutions, s.r.o.

GPON je moderný optický štandard poskytujúci rýchle a spoľahlivé prenosy dát v telekomunikačných sieťach. Implementácia automatizácie umožňuje rýchlu konfiguráciu, monitorovanie a opravy chýb v GPON sieťach, čo zaručuje nižšie náklady a vyššiu efektivitu v ich prevádzkovaní.

14:20 Dynamika doby a riešení sveta Internetu vecí v réžii Orange Slovensko a. s.

Michal Jášek; Orange Slovensko, a.s.

Žijeme vo svete rýchlych informácií, zmien a variabilnosti. Práve tieto menovatele zachytávame v spoločnosti Orange Slovensko a. s. v našich riešeniach IoT. Umelá inteligencia, správa energií, sieťové komponenty nám dávajú dynamiku reflektovať na požiadavky trhu, ci už lokálneho, rovnako vďaka business unitám Orange Group aj európskeho.

15:00  Nová generácia AI memristorových procesorov, so širokým využitím nielen v telco prostredí

Lukáš Hatala; Neuromorphics Europe

IT a telekomunikačné odvetvia boli poháňané rýchlym vývojom polovodičových technológií, ako aj Moorovým zákonom. Bohužiaľ, ekonomické a fyzikálne limity boli dosiahnuté a sú potrebné nové sily, ktoré môžu podporiť budúci rast. Poďme sa porozprávať o tom, prečo musíme premýšľať o nových komponentoch, nových architektúrach a nových službách, ktoré ho v budúcnosti rozvinú, a aké sú príležitosti pre aktérov v tomto vznikajúcom ekosystéme.

Deň 2.  23.06.2023

BUSINESS HALL - Sm(Art) AI-ving

08:00 Registrácia účastníkov
09:00 Otvorenie konferencie
09:15  Tipy pre študentov: Ako sa dostať na Harvard a založiť startup

Martin Decky; BuiltMind, Inc.

Prezentácia je určená pre študentov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako postupovať, ak sa chcú uchádzať o štúdium v zahraničí, alebo ak majú záujem o zakladanie startupov. Prednáška poskytne základné informácie a princípy, ako dosiahnuť tieto ciele. Bude sa zaoberať prípravou na štúdium v zahraničí, výberom vhodnej krajiny a univerzity, ako aj rôznymi aspektami zakladania a rozvoja startupov. Prednáška vám poskytne motiváciu a cenné rady na ceste za splnením vašich snov.

09:45  Ako AI zmení nároky pre budúci trh práce a v podnikaní?

Libor Bešenyi; Xolution s.r.o. 

Na príklade nových poznatkov z teórie vedomia a fungovania mozgu, v kontexte umelej inteligencie, si ukážeme, ako rozmýšľať o budúcich požiadavkách zamestnávateľov. Dáva zmysel silný prúd špecializácie, alebo holistický pohľad na svet? A ako podnikať v technológiach, aký je rozdiel medzi technologickým startupom a deep tech firmou?

10:15  Prestávka
10:30  Mať myšlienku nestačí

Šimon Staňo; DAITABLE s.r.o. 

Mať nápad je skvelé, ale dôležitejšie je začať. Ako začať podnikať kým ste ešte mladí a prečo sú zlyhania dôležité pre úspech.

11:00 Vypočuj si ma!

Melánia Šírová; Iryna Teslyk; Lukáš Zvozil; Samuel Brezovský; OA Račianska 107, Bratislava; Lucia Litvová; Metro AI Line

Výherný tím celoslovenskej súťaže Junior Achievement day, odprezentuje možnosti lepšej inklúzie detí a študentov zo zahraničia na Slovensku a dôležitosť šírenia empatie.

11:30  Jednotky a nuly – silný odkaz mladých mladým

Trma-vrma; ZUŠ Letná

Narodili ste sa do sveta smartfónov a tabletov. Váš skutočný život sa mieša s virtuálnym. Alebo sa vám do virtuálneho sveta mieša ten skutočný?

12:00  Obed

Konferencia sa bude konať v jednom z najzelenejších rezortov na svete - AquaCity Poprad.

REGISTRÁCIA

Vstup zahŕňa celodenné aktivity, prezentácie, workshopy, večerné eventy a celodenné občerstvenie, obedy a večere, mimo ubytovania.

Cena

240€ s DPH

  • Vstup na 2 dni konferencie
  • Občerstvenie
  • Obed
  • Vstup na celodenný program
  • Večera
  • Vstup do relaxačných zón AquaCity
  • Vstup na večernú párty
  • Ubytovanie nie je v cene

Možnosti ubytovania

Prosím požiadajte o špeciálnu cenu ako hosť Metro On Line v týchto partnerských hoteloch a penziónoch.

GALÉRIA

Pripomeňte si tie top okamihy z predchádzajúcich rokov.

2022

PARTNERI 

Generálny Partner

Startup Partneri

Odborní Partneri

Hlavní Partneri

Štandardní Partneri

Základní Partneri

Mediálni Partneri

SmartCity Partneri

Ekologickí Partneri

Potrebujete pomoc alebo máte otázku?

Ivana Kukanová