Pridaj sa k nám a objav „aj Ty“ ako zachrániť našu planétu!

Priprav sa na neobyčajnú konferenciu plnú nezabudnuteľných zážitkov.

#Metro ON Line

Počas piatich dní sa v rezorte AquaCity Poprad účastníci oboznámia s aktuálnou ponukou produktov telekomunikačných sietí, trendoch v IoT a Industry 4.0, i moderných Smart služieb občanom. Tento ročník bude doplnený najmä o pohľad bezpečnostných expertov na rôzne IT oblasti ako i fenomény blockchain, rozšírenej a virtuálnej reality, umelej inteligencie a ich využitia v praxi. V panelových diskusiách vystúpia zástupcovia samospráv, širokopásmových streamingových služieb, globálnych technologických lídrov, televízií a telekomunikačných asociácií, kde sa preberú horúce témy posledných období.

Ako silný aspekt motivácie účastníkov konferencie a mladých ľudí ísť za svojimi cieľmi sme pozvali známe osobnosti z oblasti športu, IT a umenia. Tento ročník je úzko prepojený s najsledovanejšou udalosťou roka – Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019, keďže záštitu nad konferenciou prevzal Slovenský zväz ľadového hokeja.

Každodenný „Folkový večer“ je ideálnou príležitosťou na prehĺbenie obchodných vzťahov partnerov, významných klientov a samospráv. Konferencia sa koná v športovom duchu, kde popri vzdelávaní a zábave ostane čas aj na zaslúžený relax!

Cieľom konferencie je aj podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, vzdelávania a motivácie mladých ľudí a ich aktívne zapojenie do spoločenských výziev, či umožnenie prístupu k etickému rozvoju ich talentov a kreativity. Vďaka tomu vyše 500 talentovaných mladých športovcov a IT študentov dostane príležitosť zúčastniť sa na konferencii bezplatne a otvoria sa témy, ktoré častokrát naša spoločnosť neprijíma s veľkým záujmom. Zároveň finančne podporíme mladé talenty zo sociálne slabších rodín, realizáciu študentských projektov vo (f)ITcubatore, záchranu ohrozených druhov živočíchov a rozvoj ekoturizmu v Tokajskej vinohradníckej oblasti.

Odhadovaný počet účastníkov: 800

Témy konferencie

Smart Cities
Smart Factory
Telekomunikácie
IT Security
Podnikanie
Virtual & Augmented Reality
Blockchain
Artificial Intelligence
Šport

Piliere konferencie

Ekológia
Vzdelávanie
Sociálna inklúzia

Jazyková podpora

Angličtina

Kľúčoví speakri

Peter Vesterbacka
Gabriel Galgóci
Ján Oravec
Peter J. Ahearn Jr.
Marek Zeman
Valery Majstrovoy

REČNÍCI

plus

Roman Čupka

Flowmon

plus

Danny Shaw

Hibox Systems

plus

Daniel Riddell

DECENT

plus

Ján Andraško

Binary Confidence

plus

Marek Môcik

Blockchain Slovakia

plus

Igor Wzoš

mesto Poprad

plus

Maroš Finka

Smart funding and planning

plus

Vlastimil Lakatoš

Antik Telecom

plus

Radoslav Mizera

Solved

plus

Jiří Stich

ATOS

plus

Ivan Klimek

Excalibur

plus

Gerhard Wieser

FRINX.io

plus

Lukáš Hatala

DXC

plus

Jozef Griač

Imobilio

plus

Baran Erdoğan

Secure Computing

plus

Štefan Porubčan

Soitron

plus

Peter Blaas

Antik

plus

Peter Mészáros

3lobit

plus

Ján Oravec

ZPS

plus

Ondrej Vrábel

Pinf Hry

plus

Peter J. Ahearn Jr.

FBI

plus

Jeroen van der Vlies

CISO

plus

Boris Mutina

Excello

plus

Valery Majstrovoy

Martial arts

plus

Peter Vesterbacka

FinEst Bay

plus

Krista Korpela

LUT vo Fínsku

plus

Dennis van der Valk

Drechtsteden

plus

Maarten Hommelberg

BAM

plus

Zuzana Oravcová

Psychoterapia

plus

Helena Vlnková

Pro Autis

plus

Martin Rapoš

Cviker

plus

Kateřina Nakládalová

Andreas

plus

Gabriela Culík Končitíková

Nadácia T. Baťu

plus

Vladimír Zentko

Baťa pod Tatrami

plus

Henrich Tauber

RVmagnetics

plus

Peter Migač

Chemosvit

plus

Ladislav Navrátil

nangu.TV

plus

Tomáš Varga

DECENT

plus

Malvína, Martin a Matej

RESCO

plus

Chris Bihary

Garland Technology

plus

Oldřich Bubeníček

Ústecký kraj

plus

Roman Baranovič

ZŠ Narnia

plus

Milan Ftáčnik

Smart riešenia

plus

Miroslav Slugeň

ModernTV

plus

Andrej Doležal

Towercom

plus

Ľuboš Vocásek

Clico

plus

Peter Handzuš

DXC Technology

plus

Mikuláš Štubňa

SPOSA

plus

Michal Štubňa

športovec

plus

Miroslav Michalko

CEELABS

plus

Rudolf Klein

Telekom

plus

Miroslav Antol

Slovak Telekom

plus

Martin Lindák

F.A. Hayek Foundation

plus

Gabriel Galgóci

AT&T

plus

Viera Grohová

ZŠ Letná

plus

Jiří Michalek

Autocont

plus

Radim Drgáč

Autocont

plus

Boris Grešák

Autocont

plus

Ivan Bilička

Autocont

plus

Michaela Sukovská

Slovak Business Agency

plus

Katarína Pavličková

PARTNERS GROUP SK

plus

Norbert Kurilla

Ministerstvo životného prostredia

plus

Štefan a Mária Súkeníkovci

KiNEKUS

plus

Igor Kolla

Antik

plus

Jakub Novák

Citadelo

plus

Richard Malovič

Whalebone

plus

Roman Imrich

Fixer

plus

Marek Zeman

Asociácia kybernetickej bezpečnosti

plus

David Kulda

4NET.TV solutions a.s.

plus

Andrea Pancotti

energetika

plus

Martin Štubian

APIS

plus

Tatiana Valentová

ochrana osobných údajov

plus

Milan Oselský

IPsoft

plus

Martin Luknič

Orange

plus

Dávid Cymbalák

CVTI SR

plus

Štěpán Beneš

ISP Alliance

plus

Peter Kočík

Fortinet

PROGRAM

Projekt je podporený z rozpočtu PSK

Sála Business – (UM)enie vzdelávania

Registrácia účastníkov

120mins

Otvorenie konferencie

10mins

ENG

Príhovor špeciálneho hosťa

10mins

SVK

Martin Rapoš (Cviker AR)

Rozšírená realita v mestách

10mins

ENG

Igor Kolla (ANTIK Telecom s. r. o.)

Sm(art) mobilita v slovenskom meste + bonus, prvé skúsenosti s najväčším bikesharingom na Slovensku

Možnosti nasadenia mobility poslednej míle/e-mobility v podmienkach samosprávy, masové nasadenie elektriny do dopravy a čo to prináša. Skúsenosti s nasadením veľkokapacitného bikesharingu na Slovensku, ako robiť mestá "smart" rozumne.

20mins

SVK

 Vladimír Zentko (OZ Rozpuk), Peter Migač (Chemosvit a.s.)

(UM)enie Baťovho plánovania

    Základné princípy plánovania a budovania nielen fabrík bratov Baťovcov.

15mins

SVK

Peter Vesterbacka

Splň si sny a zmeň svoju krajinu!

Ukážka prečo odvaha a vytrvalosť vie prinášať pozitívne zmeny nielen v Tvojom blízkom okolí. Už v školách si vie mladý človek osvojiť návyky, ktoré majú enormný dosah na budúcnosť celej krajiny!

20mins

ENG

Roman Baranovič (ZŠ Narnia Bratislava)

(UM)enie komunity

Príklad vzdelávania a podpory komunít na základnej škole, ktorá v duchu kresťanských hodnôt v medzinárodnom prostredí veľmi úspešne pripravuje naše deti na život.

15mins

ENG

Malvína Mária Melkovičová, Martin Liščinský, Matej Končal, Marián Javorka (Resco spol. s r.o.)

Víťaz MADhacku: Smart lighting pre Likavku

Víťazný študentský projekt 4. ročníka hackathonu MADhack IoT pre Lepšiu obec. Víťazi predstavia svoje riešenie pre obec Likavka, popíšu svoje riešenie a spolu so starostom ukážu, ako aj menšie obce môžu byť smart.

20mins

SVK

Viera Grohová (ZŠ Letná Poprad)

Môže v tomto rýchlo sa meniacom svete fungovať škola aj inak ako doteraz?

Práve tento rok ubehne 10 rokov od momentu, kedy sme sa kládli v škole túto otázku, kedy sme pociťovali enormný tlak zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Našou úlohou bolo vo veľmi krátkom časovom období vypracovať  svoj Školský vzdelávací program a Pedagogicko – organizačné pokyny boli kvôli novelám v legislatíve zase o niečo bohatšie o nové administratívne úlohy. Čo s tým? V našom vstupe vám najprv priblížime kľúčové aspekty, ktoré sa nám stali východiskom pri tvorbe konceptu a pri hľadaní odpovede na otázky: Akého človeka potrebuje krajina? Čo môže pre to urobiť škola?

10mins

ENG

Obed

60mins

Gabriel Galgóci (AT&T)

Potreby trhu práce. Zručnosti pre 21 storočie

Ak si chce Slovensko udržať pozíciu v globálnej ekonomike, dokonca sa stať lídrom v poskytovaní služieb s vysokou pridanou hodnotou, vzdelávací systém urgentne potrebuje transformáciu na všetkých úrovniach, od základných cez stredné až po vysoké školy vrátane nastavenia systému celoživotného vzdelávania. S nástupom digitalizácie a automatizácie pre zabezpečenie potrieb priemyslu 4.0, sa budú dramaticky meniť potreby zručností požadovaných zamestnávateľmi.

10mins

ENG

Ján Oravec (Združenie podnikateľov Slovenska)

Vidíme do budúcnosti našich detí?

Školy pripravujú deti v čo najlepšej viere aby uspeli v reálnom živote. Je však to, čo ich dnes učia, naozaj to kľúčové pre úspech v budúcnosti? Je však to, čo ich dnes učia, naozaj to kľúčové pre úspech v budúcnosti?

10mins

SVK

Panelová diskusia o vzdelávaní na Slovensku a reálnych potrebách podnikateľov

Aké sú predstavy samospráv o obsahu vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách? Potrebujeme vylepšiť „mäkké zručnosti“ našich detí a rozvíjať ich osobný charakter? Pomohol by výchove úspešných športovcov a kvalitných IT špecialistov väčší dôraz na osobný rozvoj vo vzdelávaní?   Diskutujúci:

 • Peter Krajňák – štátny tajomník Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR
 • Richard Rybníček – primátor mesta Trenčín
 • Marcel Gibóda – námestník primátora mesta Košíc
 • Martina Lamačková – vedúca Odboru regionálneho rozvoja TSK
 • Jozef Cvoliga – riaditeľ úradu PSK
 • Martin Kohút – prezident SZĽH
 • Gabriel Galgóci – IT osobnosť roka 2018 a generálny riaditeľ AT&T
  Moderuje:
 • Ján Oravec; prezident Združenia podnikateľov Slovenska
 

80mins

SVK

Zuzana Oravcová; Helena Vlnková (Pro Autis)

Pomôžme búrať predsudky, ľudia si to zaslúžia

Ako zmierniť dôsledky autizmu u našich najmenších a pripraviť ich na plnohodnotný život.

15mins

SVK

Jaroslav Novoveský (Wisenet)

Čo dnes dokážu chytré kamery v mestách?

20mins

SVK

Milan Oselský (IP soft)

Umelá inteligencia – vitajte v budúcnosti

Aký druh umelej inteligencie poznáme teraz a čo nás čaká v budúcnosti - mali by sme sa báť?

15mins

ENG

Oldřich Bubeníček (hejtman), Jiří Stich (Czech Smart City Cluster)

Spolupráca inteligentných miest s inteligentným krajom – príklad Ústecký kraj

20mins

CZK

Jozef Griač (Imobilio)

Chráňme to najdôležitejšie, ihneď a od prvej kvapky!

IoT v službách prírody s pomocou tých, ktorí chcú naozaj pomáhať! Viac o projekte Prvá kvapka v Karlovej Vsi.

20mins

SVK

Vladimír Zentko – OZ Rozpuk (múzeum Baťa pod Tatrami)

Od Sm(Art) Factory po Sm(Art) SVIT City

Príbeh o jednom z najmladších miest na Slovensku.  

20mins

SVK

Relax & Wellness

90mins

Hokejové veselie SVK-CAN

Zažite hokej v poriadnom kotli plnom zábavy 😊

90mins

Goralský večer

Oslávime víťazstvo s jedinečnou muzikou a nápojmi v tomto rázovitom štýle?

45mins

café bar & restaurant AquaCity Poprad

Sála Tech – (UM)enie inovácie

Registrácia účastníkov

120mins

Lukáš Hatala (DXC Technology)

Blockchain v samospráve a cezhraničnej výmene dát

BlockChain je technologická inovácia ktorá má transformatívny dopad na úradné procesy. Transformatívny charakter tejto evolúcie spočíva v tom, že úradné procesy je možné jednoducho digitalizovať, pričom náklady na integráciu a údržbu takejto platformy ostávajú na zlomku z pôvodného centralizovaného riešenia. Transformatívny charakter technológie BlockChain ako aj jej potenciálu transformovať proaktívnu participáciu občana na úradnom procese na reaktívnu, si všimla aj Európska Únia. EÚ momentálne validuje tento koncept formou projektu Európskej Blockchainovej infraštruktúry, kde aj Slovensko podpísalo memorandum Európskeho Blockchainového Partnerstva.

30mins

SVK

Milan Oselský (IP soft)

Nové trendy AI v IPsoft – predstavenie Amélie

Kto je Amélia? Ako pracuje? Ako môže pomôcť?

30mins

SVK

Jiří Michalek, Radim Drgáč (Autocont)

Správa identit v samospráve a školstve a online služby Microsoft O365

Možnosti nástrojov pre centralizovanú správu identít naprieč systémami v organizáciach. Online aplikačné služby platformy MS Office 365

30mins

SVK

Obed

90mins

Miroslav Antol (Slovak Telekom)

Celoslovenská sieť internetu vecí NB IoT a jej prínos pre mestá a priemysel

NB-IoT je licencovaná štandardizovaná sieť fungujúca na existujúcej infraštruktúre Slovak Telekom, vďaka čomu pokrýva vyše 88% Slovenska. Ako táto sieť funguje a prečo je vhodným IoT riešením? Čo ponúka pre mestá a priemysel?

30mins

SVK

Martin Rapoš (Cviker AR)

Občianska angažovanosť využívajúca nové technológie – zistili sme, ako to urobiť hladko a efektívne

Rozšírená realita je nová technológia ktorá sa implementuje vo viacerých odvetviach. Cviker využil svoje skúsenosti z realitného trhu a sprístupnil AR všetkým ktorí stavajú, plánujú stavať alebo ešte nad tým len uvažujú. A chcú svoj zámer komunikovať lepšie ako kedykoľvek predtým.

30mins

SVK

Sála Business – Baťov UM

Registrácia účastníkov

90mins

Otvorenie konferencie

10mins

Roman Imrich (FIXER)

Vyvarujte sa ľudským omylom

10mins

SVK

Gabriela Končitíková (Nadácia T. Baťu)

Sm(Art) Factory pred 100 rokmi?

Tomáš Baťa pochopil nutnosť synergie medzi firmou, komunitou, mestom a štátom. Tomáš Baťa rozvíjal koncept spoločensky zodpovednej firmy, ktorá sa najskôr stará o rozvoj svojich spolupracovníkov a to po všetkých stránkach, ktoré človek ku svojmu rozvoju potrebuje – ako hmotných, tak nehmotných. Firma rozvíjala sociálne, zdravotné, vzdelávacie, kultúrne i bytové zázemie pro svojich spolupracovníkov. Tomáš Baťa veril, že pre rozvoj firmy je nutné získať nielen ruky spolupracovníkov, ale hlavne ich mysle a srdcia a že jediná cesta ako toto docieliť je skrze pochopenia ich potrieb. Firma stavala svoj rozvoj na koncepte neplytvania zdrojmi a samostatnosti v jednotlivých výrobných odvetviach. Firemný systém sa stal prepojeným konceptom, ktorý fungoval na princípe zdieľanej siete. Prvky tohoto systému sú dobre uchopiteľné i v súčasnom podnikateľskom prostredí, pretože definujú osobnú zodpovednosť jednotlivca.

20mins

CZK

Boris Grešák (Autocont)

Systém kvality pre ľudské zdroje v priemysle

Ako efektívne plánovať svojich zamestnancov, monitorovať ich, sledovať kvalitu ich práce, počítať prídavky a bonusy, ušetriť náklady, fyzické a psychické škody na pracovníkoch, spĺňať zákonné požiadavky, podporovať rozhodnutia v reálnom čase o zmenách ako je absencia?

20mins

SVK

Tomáš Varga (DECENT)

Supply(block)chain vo výrobe

Aplikácie technológie blockchain a digitálnych odtlačkov pre jednoznačnú identifikáciu a certifikáciu výstupov výrobného procesu.

20mins

ENG

Peter Vesterbacka

Budovanie nového šťastného mesta

Moderné, zelené, potravinovo a energeticky nezávislé, s vynikajúcim prepojením na okolitý svet. Vie byť také aj nové mesto budované na samostatnom ostrove?

20mins

ENG

Rado Mizera (SOLVED), študenti (Lappeenranta University)

Vie byť aj konferencia ekologická?

Fínsky systém spolupráce s univerzitami na medzinárodných projektoch, skrz platformu SOLVED. Aký bol výsledok pre Metro ON Line?

10mins

ENG

Prestávka

10mins

Henrich Tauber (RVMagnetics)

Ako zabezpečiť presné a kvalitné dáta?

RVmagnetics predstaví víziu inovatívneho senzoru pre Industry 4.0.

10mins

ENG

Andrea Pancotti (Slovenské elektrárne – energetické služby)

Obávajú sa inštitúcie energetickej efektívnosti? Inovácia v spôsobe, akým myslíme

Energetická efektívnosť má obrovský potenciál tak pre spoločnosti, ako aj pre verejné inštitúcie, ale jej potenciál nie je plne využitý. Prečo je to tak? Ako môžeme prekonať tieto bariéry?

20mins

ENG

Martin Luknič (Orange Slovensko), Milan Orlovský (KOOR)

Od špeciálnych smart riešení ku energetickej efektívnosti

Ukážka energetickej efektívnosti na základe smartmeteringu cez internet vecí. Získanie  cenných dát pre rozhodovanie o tých správnych investíciach do zefektívnenia prevádzky

20mins

SVK

Inovácie vo výrobe s prihliadnutím na ekológiu

Panelová diskusia o inováciách, zmenách v spoločnostiach a ich uhlíkovej stope na životné prostredie.  

 • František Doležal, generálny riaditeľ General Plastic, a.s.
 • Jaroslav Mervart, predseda predstavenstva Chemosvit a.s.
 • Michal Major, výkonný riaditeľ Whirlpool Slovakia spol. s.r.o.
Inovatívny prístup je základ nielen pre úspešné podnikanie, ale i motiváciu ľudí konať pre okolie viac, než sa očakáva. Aké inovácie s ekologickým dôrazom aplikujú u seba veľké závody, priblížia tí najkompetentnejší.

50mins

SVK

Obed

60mins

Richard Pavlikovský

My sme tu doma!

Spolupráca medzi hokejovým klubom, verejným a privátnym sektorom.

20mins

Milan Ftáčnik (Rada pre smart riešenia a inovácie)

Vznikla Rada pre smart riešenia a inovácie a čo ďalej?

Aktivita za spoločný rozvoj miest a ich komunít od Slovak Smart City Cluster a Smart Cities Club.

20mins

SVK

Martin Gembický (OZ na Ľade)

Sila komunity

Budovanie komunity ako prostriedku k zdravej spoločnosti. Deinštitúcionalizácia mysle a nášho životného priestoru.

20mins

SVK

Kateřina Nakladalová (Autistické centrum Andreas n.o.)

NIE SME Z MARSU –  Autizmus ako celospoločenský problém

Stav autizmu na Slovensku. Prehľad vývoja v oblasti PAS (porúch autistického spektra) za posledných 30 rokov, aktuálne problémy, výhľad do budúcna.

20mins

SVK

Dennis van der Valk (CIO of Drechtsteden)

Využitie Blockchainu pre obyvateľov mesta

Príklad použitia Blockchainu v Holandsku. Od mesta, pre ľudí.

20mins

ENG

Maarten Hommelberg (Stroom Versnelling)

Transformácia holandských domov na NET ZERO ENERGY

Ukážka konceptu ktorý nepomáha nielen energetickej efektívnosti, ale i celej komunite.

20mins

ENG

Gabriela Končitíková (Nadácia T. Baťu)

Firemná kultúra podľa Baťu

Firma Baťa vytvorila vlastnú firemnú kultúru, ktorá bola úzko prepojená so sociálnym, kultúrnym a športovým zázemím, ktoré firma svojím spolupracovníkom poskytovala. V rámci firemnej kultúry sa nezabudlo na vplyv firmy na utváranie interpersonálnych vzťahov a foriem komunikácie nielen v rámci firemnej spolupráce ale i mimo nej. Predstavenie koncepcie a princípov firemnej kultúry, internej komunikácie v spoločnosti Baťa, sociálneho a kultúrneho zázemia spoločnosti, športu ako základu pre vytváranie osobnosti.

20mins

SVK

Relax & Wellness

90mins

FOLK večer v Slovenskej Kolibe s Petrom Sklárom

Privítanie hostí v Kolibe u Štefana oproti AquaCity pri dobrej muzike, slovenských dobrotách a vínku, v sprievode lokálnej Tatranskej cimbalovej kapely.

45mins

Sála Tech – UM Technológie

Registrácia účastníkov

120mins

Dennis van der Valk, CIO of Drechtsteden

Umelá inteligencia a machine learning

Priblíženie nových trendov ktoré vedia výrazne zefektívniť procesy nielen vo výrobe.

30mins

ENG

Prestávka

30mins

Roman Imrich (FIXER)

Eliminácia ľudských chýb vo výrobe prostredníctvom Visual Control

Robiť chyby je ľudské. Preto vznikol systém Fixer Visual Control, ktorý sleduje výrobný proces a ak by malo dôjsť k ľudskej chybe vo výrobnom postupe, zakročí a zabráni jej vzniku.

50mins

SVK

Obed

60mins

Henrich Taubner (RVmagnetics)

Unikátny senzor, ktorý vie byť použitý v Industry 4.0, medicíne a iných oblastiach

RVmagnetics predstaví senzor na mieru s konkrétnymi prípadovými štúdiami.

30mins

SVK

Rudolf Klein (Slovak Telekom)

IoT riešenia pre výrobu

Ako mať údaje z merania spotreby energií dostupné kedykoľvek a kdekoľvek online? Ako monitorovať prostredie, kvalitu ovzdušia a sledovať polohu materiálu, paliet, tovaru? IoT umožňuje vidieť nové údaje, analyzovať ich a následne riadiť, plánovať a optimalizovať výrobu.

35mins

SVK

Martin Lindák (Blockchain Slovakia)

10 rokov Bitcoinu a bezpečnosť pri správe crypto portfólia

Zabezpečenie svojich kryptomien je v digitálnom svete kľúčovým krokom. Ako ich zabezpečiť a z akých chýb sa môžeme učiť.

30mins

SVK

Lukáš Dzurík (Slovak Business Agency)

Inovuj vo firme, získaj grant

30mins

ENG

Sála Business – (UM)enie transformácie

Registrácia účastníkov

120mins

Otvorenie konferencie

10mins

Vlastimil Lakatoš (ANTIK Telecom)

Ako sa stať satelitným operátorom – ľahko a lacno

Stať sa satelitným operátorom a mať televízny signál dostupný všade a bez obmedzenia bolo v minulosti len výsadou veľkých spoločností. Dnes ponúkame túto možnosť aj pre ktoréhokoľvek televízneho operátora a navyše vrátane všetkých moderných služieb, ktoré si súčasný zákazník vyžaduje (archív, YouTube, pridávanie vlastných kanálov a mnohé ďalšie).

20mins

SVK

Peter Mészáros (3lobit, o.z.)

Stavajme spoločne na výnimočných schopnostiach ľudí s poruchou autistického spektra

Model zamestnávania ľudí s poruchou autistického spektra v oblasti IT sa v posledných rokoch úspešne presadzuje po celom svete. Nie je náhoda, že pozície pre ľudí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom vznikajú práve v tejto sfére podnikania, kde programovanie, testovanie aplikácií či práca s dátami perfektne zodpovedá autistickému kognitívnemu profilu. Pozrime sa spoločne na cit pre detail, presnosť či analytické myslenie ľudí s PAS v kontexte ich potenciálneho pracovného uplatnenia v IT.

20mins

SVK

Ondrej Sarnecký (Neuromorphics Europe)

Neuromorfika ako evolučný krok umelej inteligencie

Posledné desaťročie umelá inteligencia zažíva obrovský boom a pojmy ako “deep-learning” sa stali doslova buzzwordom súčasných startupov a technologického pokroku. Žiaľ, aj v súčasnosti znova narážame na hardwarovú bariéru. Na bariéru v podobe obmedzení či už z hľadiska dizajnu čipov či fyziky kvantových javov. Moorovo pravidlo už viac neplatí. Inšpiráciou pre riešenie tohoto problému sa nám stal náš vlastný biologický mozog a týmto sa zrodil nový smer - Neuromorfika.

20mins

ENG

Miroslav Slugeň (SledovanieTV.sk s.r.o.)

Novinky pre rok 2019, navýšenie kvality a čo pre vás chystáme

Mnohé novinky čo sa u nás udiali, na čom sme pracovali a čo pre vás ešte chystáme na prelome rokov 2019/2020. Základné informácie o podporovaných platformách, CDN serveroch a ďalšie zaujímavosti.

20mins

CZK

Ladislav Navrátil (Nangu.tv)

Agregácia kontentu

Žijeme v dobe „on demand” obsahu, v dobe desiatok kanálov so stovkami hodín time-shiftu, v dobe, keď obsah prichádza z rôznych distribučných miest. Ale to najdôležitejšie nám často uniká - ako obsah správne uchopiť a efektívne ponúknuť divákom. Odprezentujeme, ako s ním narábame v nangu.tv a kam smerujú naše ďalšie kroky.

20mins

CZK

Peter Kočík (Fortinet)

Zrýchlite svoju sieť pomocou bezpečného SD-WAN riešenia

20mins

SVK

Luboš Vocásek (Clico)

Univerzálny routing už nie je iba doménou veľkých telekomunikačných spoločností

Predstavenie univerzálnej routovacej platformy s priepustnosťou 400 Gbps pri vynikajúcej energetickej účinnosti (0,9W/Gb) za skvelú cenu.

20mins

CZK

Richard Malovič (Whalebone)

Prečo sme výnimočným DNS resolverom?

10mins

CZK

Obed

55mins

My sme tu doma! Spolu aj s EUHL!

Inšpiratívne slová od zlatých chlapcov pre telco komunitu.

30mins

SVK

David Kulda (4NET.tv)

IPTV Platforma s najväčším počtom podporovaných zariadení

Vďaka prepísaniu celej platformy sme stali najrozšírenejšou IPTV platformou. A to nie sme s implementáciou nových zariadení zďaleka pri konci.

15mins

CZK

Lukáš Hatala (Neuromorphics Europe)

Ako sa robí pravá AI

Umelá Inteligencia je realitou dnešného sveta. Avšak za existenciu dnešnej AI platíme privysokú cenu vo forme obstarávacích a prevádzkových nákladov. Kvôli finančne a technologicky náročnej infraštruktúre, praktické použitie tejto technológie je limitované iba na zopár prominentných prípadov. V prednáške o Skutočnej Umelej Intelegencii sa zoznámime s výsledkami technologického pokroku v Oblasti Neuromorfných Počítačov a vysvetlíme si, ako štrukturálna plasticita systému znižuje náklady na AI, prečo analógový čip skonzumuje len zlomok energie a aké sú domény využitia tradičného digitálneho procesora.

20mins

ENG

Michal David (ISP Aliance)

Automatizácia a procesné riadenia v SMB segmentu

Hoci je procesné riadenie a jeho zvládnutie jedným zo základných kameňov efektivity spoločnosti, len máloktorá menšia spoločnosť sa mu intenzívne venuje. Pokúsime sa Vám priblížiť prečo je to dôležité.

15mins

CZK

Daniel Riddell (Kidoodle.tv)

Safe Streaming

Ukážka ako sa Kidoodle.tv stal svetovo najrýchlejšou rastúcou detskou AVOD/SVOT Over The Top službou a ako dnešné OTT služby ťažia z ponuky viacerých spôsobov možnosti platby služby pre zákazníka.

20mins

ENG

Ján Jablonský (Alef)

Zákon o kybernetickej bezpečnosti – špecifiká pre Service Providerov

Zákon o kybernetickej bezpečnosti nie je len legislatívna povinnosť, hlavne však príležitosť pre inovácie a implementácie nových technológií.

15mins

SVK

Andrej Doležal (Towercom, a.s.)

Budúcnosť DVB-T v Európe v kontexte hybridného spôsobu príjmu

20mins

SVK

Panelová diskusia o transformácii Telco & TV industry

1.časť - Autorské a vysielacie práva, súvisiace poplatky vysielateľom a zástupcom kolektívnych práv, status v spore so SAPA   2.časť - Prežije televízne vysielanie ďalšiu dekádu v podobe ako ho dnes poznáme? Čo budú kľúčové ukazovatele TV služieb, ktoré klient uprednostní v domácnosti? Má sa operátor obávať kolapsu svojej siete alebo existujú riešenia pre efektívnu distribúciu unicastového signálu? Vytlačia streamingové služby klasický broadcast? Ak áno, kedy sa D-day stane skutočne realitou?  

 • Róbert Ťavoda – prezident APKT
 • Vlastimil Lakatoš – člen predsedníctva SAKT a Head of TV services ANTIK Telekom
 • Matthias Settele – generálny riaditeľ Televízie Markíza
 • Ladislav Navrátil – technický riaditeľ nangu.tv
 • Daniel Riddell – technický riaditeľ Kidoodle.tv

75mins

ENG

Relax & Wellness

90mins

Peter Sklár & Michal Kubovčík

Hokejové veselie GER – SVK

Oslávime víťazstvo s našimi geniálnymi hercami Petrom a Mišom? Zažite kotol plný zábavy na veľkej LED obrazovke!

60mins

Kongresová hala AquaCity Poprad

Lomnické čháve

Gypsy FOLK Party

Nikdy nekončiaca zábava s kráľmi cigánskej zábavy!

60mins

café bar & restaurant; AquaCity Poprad

Sála Tech – Blockchain; AI; AR/VR

Registrácia účastníkov

120mins

Martin Gembický (OZ na Ľade)

Sila komunity

Budovanie komunity ako prostriedku k zdravej spoločnosti. Deinštitúcionalizácia mysle a nášho životného priestoru.

40mins

Marek Môcik (Blockchain Slovakia)

Blockchain v retailovom svete

40mins

Peter Handzuš (DXC)

eID karta – Vaša šikovná pomocníčka v biznise

Všetky okolnosti naznačujú, že nastal správny moment využiť potenciál eID karty vo Váš obchodný prospech. Získavajte prvých zákazníkov okamžite online a efektívne - bez fotografovania dokladov, videohovorov, žmurkania či sledovania bodky. Dozviete sa ako skutočne funguje eID karta, aký je súčasný stav, možnosti využitia v komerčnom svete a tiež aká je naša vízia mobilnej elektronickej identity.

30mins

Obed

60mins

Richard Malovič (Whalebone)

Prínosy pokročilého riešenia DNS: ochrana proti malware a jednoduchšia správa siete

Vhodne zvolený DNS resolver dokáže ušetriť čas a peniaze. Whalebone kombinuje pokročilé riešenie DNS i ochranu siete proti malware. Vyťažovanie konektivity, blacklistovania IP, spamovania amplifikácie DoS útoku, nevedomé ťaženie kryptomien, ohrozenie vlastnej infraštruktúry, nefunkčný DNS preklad, hľadanie možností ďalších príjmov. Všetko, čo môže poskytovateľ riešiť a správne zvolený DNS resolver s tým môže pomôcť.

30mins

Miroslav Michalko (CNL)

Vzdelávanie v oblasti počítačových sietí pre IT firmy

30mins

Dávid Cymbalák (CVTI)

Národná Teleprezentačná Infraštruktúra – skúsenosti a vízie (NTI CVTI SR)

Národná Teleprezentačná Infraštruktúra CVTI SR poskytuje sofistikovanú kolaboratívnu platformu pre vyše 200 lokalít na Slovensku. Za 3 a pol roka svojej pilotnej prevádzky sa prostredníctvom NTI realizovali desiatky tisíc videokonferenčných spojení, tisíce nahrávok a živých vysielaní pre široké publikum. Aké boli skúsenosti a čo prinesie budúcnosť kolaboratívnych technológií?

20mins

Sála Business – Istota v cyberpriestore

Registrácia účastníkov

120mins

Otvorenie konferencie

10mins

Peter J. Ahearn Jr. (špeciálny agent FBI)

Naháňanie duchov

Kybernetické útoky sa v priebehu posledných 10 rokov rozrástli nielen na kritickú infraštruktúru vrátane možnosti odstavenia elektrární, ale i manipulácie so systémom SWIFT  a krádeže rádovo miliónov USD, či obohateniu na kryptomenách. Štáty sa zapojili do sofistikovaných vojen proti svojim protivníkom, čo malo za následok úniky duševného vlastníctva a rôzne dezinformačné kampane. V týchto 10 rokoch sa súkromný sektor a vlády na celom svete začali brániť aj pomocou právnych krokov. Táto prezentácia sa bude zaoberať dôsledkami týchto obranných akcií a tým, čo musí každý urobiť, aby udržal krok s dynamickými aktérmi týchto kybernetických útokov.

20mins

ENG

Chris Bihary (Garland Technology)

Hľadanie správnej viditeľnosti s Garland Technology

Kybernetické útoky začínajú byť vytrvalejšie a prepracovanejšie, vyžadujúce sieťových inžinierov vyplniť ich sieťové rozhrania vrstvami bezpečnostných prvkov, každým určeným na analýzu konkrétnych útokov. Naše prvky ako sieťové TAPy alebo packet brookery sú prvou líniou v obrane proti kybernetickým útokom a krádežiam dát s garanciou 100% viditeľnosti pre sieťové nástroje ako NextGenFW, IPS, DDoS pre ochranu a monitoring siete.

20mins

ENG

Ján Andraško (Binary Confidence)

Ako sú zraniteľné naše firmy?

Reálna ukážka prípadovej štúdie ako jednoducho je niekedy možné preniknúť cez virtuálnu bránu vašej firmy bez toho, aby si to niekto vôbec všimol. Aké škody je možné napáchať ak nikto nesleduje tieto dvere?

20mins

SVK

Roman Čupka (Flowmon Networks)

Na viditeľnosti do počítačových sietí záleží

Koncepčný monitoring počítačových sietí pre potreby prevádzky kritických služieb založený na detailnej viditeľnosti do komunikácie s prvkami umelej inteligencie, je jedným z kľúčových prvkov ich zabezpečenia a bezpečnosti v organizácii všeobecne. Vysvetlíme si jeho základy, ale aj to prečo môže byť ružový internet odlišný a kvalitatívne iný ako oranžový.

20mins

SVK

Marek Zeman (Asociácia Kybernetickej Bezpečnosti)

Kybernetické hrozby súčasnosti, čo Vás čaká a neminie

Éra a časy, kedy sofistikované útoky na vybrané bohaté korporácie mimo zásah malých firiem sú dávno preč. Útoky sa stávajú čoraz bežnejšími a postihujú aj menšie firmy. Na čo si teda potrebujeme lepšie posvietiť a prečo je nedôvera najlepšia ochrana?

20mins

SVK

Ivan Klimek (Excalibur), Štefan Porubčan (Soitron)

„Zero Trust“ alebo ako sa zbaviť hesiel, vírusov a mať absolútny prehľad o aktivite zamestnancov

Čo je "zero trust" prístup k bezpečnosti? Je to nahradenie dôvery kryptografiou. Načo veriť ľuďom že budú mať silné heslo, že ho nebudú zdieľať, že nepodľahnú manipulácii, že počítač nie je zavírený a že aplikácie sú updatované? Všetko to je minulosť! Ako to docieliť si ukážeme v krátkej prezentácii.

30mins

SVK

Obed

60mins

Jozef Stϋmpel (Zlato 2002)

My sme tu doma!

Inšpiratívne slová od zlatých chlapcov pre IT komunitu a mladých podnikateľov.

20mins

SVK

Martin Štubian (APIS)

Bude to trošku o technologickej ale i sociálnej, psychickej, národnej identite a hlavne kolesu života, teším sa 🙂

Aký je rozdiel medzi fyzickou a technologickou identitou človeka? Aké iné identity poznáme?

20mins

SVK

Jakub Novák (Citadello)

Ako sa brániť útokom na osobnú digitálnu identitu

O tom, že každý z nás sa skôr či neskôr môže stať obeťou útoku a ako nezomrieť v kybernetickom priestore dvakrát!  

20mins

SVK

Jeroen van der Vlies (Checksec)

Kybernetická bezpečnosť očami startupu

Prichádzajúce technológie otvárajú nové možnosti implementácie nových obchodných modelov. Ako začínajúci podnikateľ máš správne idei ako vytvoriť produkt, ale potrebujeme zároveň zvládnuť zosúladenie s reguláciami a zákonmi. Ako má bezpečnostný profesionál postupovať pri startupoch?

20mins

ENG

Prestávka

10mins

Michal Štubňa

Príbeh úspešného paraolympionika

Ako vie šport pomôcť prekonávať nástrahy autizmu a plniť si svoje sny.

15mins

SVK

Ladislav Baco (CSIRT.SK)

Falošné objednávky a potkany

Prípadová štúdia a ukážka analýzy infikovaného dokumentu, ktorý sa šíril ako príloha emailov a po otvorení umožnil útočníkom ovládnuť zariadenie obete prostredníctvom nástroja na vzdialený prístup (RAT). Odhalíme jednotlivé kroky tohto útoku a ochrany pred detekciou antivírmi a dozviete sa, ako náročné je pre útočníka zrealizovať takýto útok. Na prípad sa pozrieme nielen z pohľadu analytikov a obete, ale zároveou uvidíte aj to, čo vidí útočník počas úspešného útoku.

20mins

SVK

Tatiana Valentova (Algger)

GDPR – rok po

20mins

SVK

Relax & Wellness

90mins

Bazénová FOLK Párty

Zahrejte sa pred poriadnou párty!

90mins

Bazény Blue Diamond (AquaCity Poprad)

Obyčaje Tokajských pivníc

Pravé vyhodňarske vešeľe s kapelou Strunka a vínom z unikátneho regiónu Tokaj 😊

45mins

café bar & restaurant (AquaCity Poprad)

Sála Tech – Cybersecurity tréning

Registrácia účastníkov

120mins

Boris Mutina (EXCELLO)

Server a infraštruktúra v emailovej komunikácii – časť 1.

Môže konfigurácia infraštruktúry účinne pomôcť pri zabezpečení e-mailovej komunikácie? Prvá časť tréningu je zameraná na osvedčené postupy v nastavení na e-mailových serveroch, na internetovú infraštruktúru a boj proti spamu. Diskutované budú  štandardy, ochrana komunikácie servera - server a rôzne scenáre pre malé podniky až po enterprise prostredie firiem.

120mins

SVK

Obed

60mins

Boris Mutina (EXCELLO)

Klient v emailovej komunikácii – časť 2.

Ako môžu ľudia chrániť svoje e-maily? Aké sú riziká pri prenose informácií pomocou e-mailu? Druhá časť zobrazuje najbežnejšie prístupy pri ochrane e-mailov koncových používateľov, rozlišovanie platných e-maily od škodlivých, alebo zabraňovanie zneužitiu e-mailov a pod.

90mins

Relax & Wellness

120mins

Sála Business – (UM)enie rastu

Registrácia účastníkov

120mins

Otvorenie konferencie

5mins

SVK

Michaela Sukovská (Slovak Business Agency)

SBA – eso v rukáve slovenského podnikateľa

Top služby SBA, ktoré môžu (budúci) podnikatelia využiť, ako napríklad financovanie, individuálne konzultácie, alebo vycestovanie na zahraničné podujatia

15mins

SVK

Martin Rapoš (CVIKER), Mária Kaličáková (QuBit Conference), Ondrej Smolár (Soitron)

Expanzia na zahraničné trhy

Ukážka rôznych spôsobov vstupu spoločnosti na zahraničné trhy. Zrod začínajúceho slovenského startupu v zahraničnom akcelerátore verzus organická expanzia vlastnými silami. Martin Rapoš (CVIKER) – príbeh úspešného startupu ktorý oficiálne vizualizuje 20 miliardové Krištáľové mesto pri Pentagone, nové americké sídlo spoločnosti Amazon. Mária Kaličáková (QuBit Conference) – úspešný koncept cyber security eventu, ktorý prekročil hranice Slovenska a spája odborníkov už v štyroch krajinách Európy. Ondrej Smolár (Soitron) – s takmer tisíckou zamestnancov v siedmych krajinách sveta patrí k najväčším slovenským systémovým integrátorom IT služieb vôbec. Gerhard Wieser (FRINX) – slovenský úspešný IT startup ktorý má množstvo gigantických zahraničných klientov, poväčšine bánk.

55mins

ENG

Mikuláš Štubňa (SPOSA Bratislava)

Autisti v práci

Ako zbúrať predsudky a pomôcť začleniť ľudí z marginálnych skupín do plnohodnotného pracovného života.

20mins

SVK

Ivan Bilička (AUTOCONT)

Praktické využitie základných online služieb O365 v malom podnikaní

Porozprávame sa o tom čo v skutočnosti Office 365 je a aké služby ponúka. Ukážeme si nielen, ako Vám Office 365 môže pomôcť pri riešení každodenných situácií vo firme ale aj zjednoduší prácu tak, aby ste sa Vy mohli sústrediť na to, čo je pre vás naozaj dôležité - Váš BUSINESS

20mins

SVK

Roman Frečka (cvičisko), Milan Orlovský (KOOR), Marek Zeman

Inovácie a technológie v podnikaní

Ukážka reálneho využitia nových technológií v podnikaní, či už ako prostriedku na získanie cenných informácií alebo ako esenciálnej súčasti dennodenného chodu firmy.   Roman Frečka (cvičisko) – ako využívajú IoT zariadenia tréneri pri úspešnom projekte mladých športovcov Milan Orlovský (KOOR) – rýchlo rastúca spoločnosť špecializujúca sa na energetické služby a efektivitu, ktorá expanduje vďaka správnemu využitiu internetu vecí Marek Zeman – umelá inteligencia ako nástroj pre geometrický rast tržieb vašej spoločnosti

60mins

SVK

Obed

50mins

Ondrej Vrábel (Pinf Hry)

Ako si plniť sny pomocou druhým

15mins

SVK

Norbert Kurilla (Ministerstvo životného prostredia)

Digitalizáciou k trvalej udržateľnosti

Digitálne technológie sú prísľubom lepšieho riadenia a ochrany životného prostredia a podpory udržateľného, zeleného rastu. Digitálne riešenia môžu podporiť obehové hospodárstvo uzavretím materiálových cyklov a poskytovaním presných informácií o dostupnosti, umiestnení a využívaní výrobkov a materiálových vstupov. Technológie prostredníctvom zberu a vyhodnocovania dát môžu pomôcť optimalizovať procesy, zvyšovať efektívnosť, znižovať energetickú náročnosť, predvídať potreby a tak znižovať spotrebu, znižovať počet chybných výrobkov, sledovať logistické náklady. Technológie umožňujú vytvárať nové modely podnikania a spotreby – umožňujú výrobky zdieľať namiesto vlastniť. Úlohou a zároveň výzvou je naplno využiť výhody, ktoré digitalizácia prináša. Starostlivo zvažovať potenciálne riziká a negatívne efekty je však neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu.

5mins

SVK

Štefan Súkeník s manželkou (KINEKUS), Roman Čupka s manželkou (Flowmon)

Rodina a podnikanie

Správna rovnováha medzi podnikaním a rodinným životom je niečo, čo z úspešných podnikateľov robí šťastných ľudí, ktorí nájdu svoj životný zmysel. Ako ju hľadať a akými zásadami sa v živote podnikateľa riadiť, nám v diskusii priblížia mierne odlišné typy manželských párov. Štefan Súkeník s manželkou (KINEKUS) – príbeh podnikateľa a jeho rodiny s celoslovenským záberom, ktorý úspešne expandoval i do zahraničia. Dodáva tovar nielen pre vlastné supermarkety a frančízy, ale i 1500 ďalších obchodov. Roman Čupka s manželkou (Flowmon) – príbeh IT geeka poskytujúceho služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kde skĺbil zázemie domova na Liptove s online službami pre významných medzinárodných zákazníkov.

20mins

SVK

Katarína Pavličková (PARTNERS GROUP)

Lifeplaning

Ako vytvárať pridanú hodnotu vo svete financií?

10mins

SVK

Peter Bondra

My sme tu doma!

Inšpiratívne slová od zlatých chlapcov pre mladých podnikateľov.

15mins

SVK

Valery Maystrovoy

Seminár o správnom využití bojových umení a sebadisciplíne

40mins

ENG

Ukončenie konferencie

10mins

Miesto konania:

Konferencia sa bude konať v jednom z ``najzelenejších`` rezortov na svete - AquaCity Poprad.

Adresa

Športová 1397/1, 058 01 Poprad

Detaily

Možnosti ubytovania:

Prosím požiadajte o špeciálnu cenu ako hosť Metro On Line v týchto partnerských hoteloch a penziónoch

11

Krajín

100

speakrov

4

večerné eventy

1247

účastníkov

REGISTRÁCIA

Vstup zahŕňa celodenné aktivity, prezentácie, workshopy, večerné eventy a celodenné občerstvenie, obedy a večere, mimo ubytovania.
Registrácia je možná do 10.5.2019

Lokálni poskytovatelia internetových služieb, členovia ZMPS, predstavitelia miest a nezisková sféra

Ostatní účastníci (globálni poskytovatelia internetových služieb, dodávatelia, investori,...)

PARTYBOX

Zaregistruj sa na konfereciu a získaj možnosť zažiť MS v hokeji priamo zo SKYBOXu v Košiciach!
Cena už od 115€/osoba spolu s kompletným VIP plnením (nealko/alko nápoje, jedlo, občerstvenie)!
Klikni na CHCEM PARTYBOX!, vyplň údaje a zarezervuj si svoj šťastný deň!

SPONZORI

Generálni Partneri

Startup Partneri

Odborní Partneri

Hlavní Partneri

Štandardní Partneri

Základní Partneri

Mediálni Partneri

SmartCity Partneri

Špeciálni Partneri

Ekologickí Partneri

Sociálni Partneri

Vzdelávací Partneri

Nápojoví partneri

KONTAKT

AMICO s.r.o.
L. Svobodu 73
058 01 Poprad

Firemné ID: 31653936
Číslo VAT: SK2020513286
IBAN: SK25 0200 0000 0000 0234 1562
Telefónne číslo: 0918 908 130
Jana Petríková
Email: info@metroonline.sk