Pridajte sa k nám a pripravte sa na podujatie!

Priprav sa na neobyčajnú konferenciu plnú nezabudnuteľných zážitkov.

#Metro ON Line

Počas piatich dní sa v rezorte AquaCity Poprad účastníci oboznámia s aktuálnou ponukou produktov telekomunikačných sietí, trendoch v IoT a Industry 4.0, i moderných Smart služieb občanom. Tento ročník bude doplnený najmä o pohľad bezpečnostných expertov na rôzne IT oblasti ako i fenomény blockchain, rozšírenej a virtuálnej reality, umelej inteligencie a ich využitia v praxi. V panelových diskusiách vystúpia zástupcovia samospráv, širokopásmových streamingových služieb, globálnych technologických lídrov, televízií a telekomunikačných asociácií, kde sa preberú horúce témy posledných období.

Ako silný aspekt motivácie účastníkov konferencie a mladých ľudí ísť za svojimi cieľmi sme pozvali známe osobnosti z oblasti športu, IT a umenia. Tento ročník je úzko prepojený s najsledovanejšou udalosťou roka – Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019, keďže záštitu nad konferenciou prevzal Slovenský zväz ľadového hokeja.

Každodenný „Folkový večer“ je ideálnou príležitosťou na prehĺbenie obchodných vzťahov partnerov, významných klientov a samospráv. Konferencia sa koná v športovom duchu, kde popri vzdelávaní a zábave ostane čas aj na zaslúžený relax!

Cieľom konferencie je aj podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, vzdelávania a motivácie mladých ľudí a ich aktívne zapojenie do spoločenských výziev, či umožnenie prístupu k etickému rozvoju ich talentov a kreativity. Vďaka tomu vyše 500 talentovaných mladých športovcov a IT študentov dostane príležitosť zúčastniť sa na konferencii bezplatne a otvoria sa témy, ktoré častokrát naša spoločnosť neprijíma s veľkým záujmom. Zároveň finančne podporíme mladé talenty zo sociálne slabších rodín, realizáciu študentských projektov vo (f)ITcubatore, záchranu ohrozených druhov živočíchov a rozvoj ekoturizmu v Tokajskej vinohradníckej oblasti.

Odhadovaný počet účastníkov: 800

Témy konferencie

Smart Cities
Smart Factory
Telekomunikácie
IT Security
Podnikanie
Virtual & Augmented Reality
Blockchain
Artificial Intelligence
Šport

Piliere konferencie

Ekológia
Vzdelávanie
Sociálna inklúzia

Jazyková podpora

Angličtina

Kľúčoví speakri

Peter Vesterbacka
Gabriel Galgóci
Ján Oravec
Peter J. Ahearn Jr.
Marek Zeman
Valery Majstrovoy

REČNÍCI

plus

Roman Čupka

Flowmon

plus

Danny Shaw

Hibox Systems

plus

Daniel Riddell

DECENT

plus

Ján Andraško

Binary Confidence

plus

Marek Môcik

Blockchain Slovakia

plus

Igor Wzoš

mesto Poprad

plus

Prof. Maroš Finka

Smart funding and planning

plus

Vlastimil Lakatoš

Antik Telecom

plus

Radoslav Mizera

Solved

plus

Ivan Klimek

Excalibur

plus

Lukáš Hatala

DXC

plus

Baran Erdoğan

Secure Computing

plus

Peter Blaas

Antik

plus

Peter Mészáros

3lobit

plus

Ján Oravec

ZPS

plus

Ondrej Vrábel

Pinf Hry

plus

Peter J. Ahearn Jr.

FBI

plus

Jeroen van der Vlies

CISO

plus

Boris Mutina

Excello

plus

Vladimír Mlynárčík

Clico

plus

Valery Majstrovoy

Martial arts

plus

Peter Vesterbacka

FinEst Bay

plus

Krista Korpela

LUT vo Fínsku

plus

Dennis van der Valk

Drechtsteden

plus

Maarten Hommelberg

BAM

plus

Zuzana Oravcová

Psychoterapia

plus

Michal Štubňa

sportsman

plus

Helena Vlnková

Pro Autis

plus

Martin Rapoš

Cviker

plus

Mikuláš Štubňa

 

PROGRAM

Sála Business – (UM)enie vzdelávania

Registrácia účastníkov

120mins

Otvorenie konferencie

10mins

Príhovor špeciálneho hosťa

10mins

Martin Rapoš (Cviker AR)

Občianska angažovanosť využívajúca nové technológie – zistili sme, ako to urobiť hladko a efektívne

Rozšírená realita je nová technológia ktorá sa implementuje vo viacerých odvetviach. Cviker využil svoje skúsenosti z realitného trhu a sprístupnil AR všetkým ktorí stavajú, plánujú stavať alebo ešte nad tým len uvažujú. A chcú svoj zámer komunikovať lepšie ako kedykoľvek predtým.

10mins

Martin Rapoš (Cviker AR)

Peter Blaas (ANTIK Telecom s. r. o.)

Sm(art) mobilita v slovenskom meste + bonus, prvé skúsenosti s najväčším bikesharingom na Slovensku

Možnosti nasadenia mobility poslednej míle/e-mobility v podmienkach samosprávy, masové nasadenie elektriny do dopravy a čo to prináša. Skúsenosti s nasadením veľkokapacitného bikesharingu na Slovensku, ako robiť mestá "smart" rozumne.

20mins

Peter Blaas (ANTIK Telecom s. r. o.)

Vladimír Zentko – OZ Rozpuk (múzeum Baťa pod Tatrami)

Od Sm(Art) Factory po Sm(Art) City

Základné princípy bratov Baťovcov.

15mins

Vladimír Zentko – OZ Rozpuk (múzeum Baťa pod Tatrami)

študenti (RESCO.net)

Najlepší projekt hackatonu Lepšia obec

20mins

študenti (RESCO.net)

Gabriel Galgóci (AT&T)

Slovensko na ceste za lepším vzdelaním

10mins

Gabriel Galgóci (AT&T)

Peter Vesterbacka

Splň si sny a zmeň svoju krajinu!

15mins

Peter Vesterbacka

Obed

60mins

Roman Baranovič (ZŠ Narnia Bratislava)

(UM)enie komunity

Príklad vzdelávania a podpory komunít na základnej škole, ktorá v duchu kresťanských hodnôt v medzinárodnom prostredí veľmi úspešne pripravuje naše deti na život.

15mins

Roman Baranovič (ZŠ Narnia Bratislava)

Ján Oravec (Združenie podnikateľov Slovenska)

Vidíme do budúcnosti našich detí?

Školy pripravujú deti v čo najlepšej viere aby uspeli v reálnom živote. Je však to, čo ich dnes učia, naozaj to kľúčové pre úspech v budúcnosti?

10mins

Ján Oravec (Združenie podnikateľov Slovenska)

Panelová diskusia o športe a IT vo vzdelávaní

moderuje Ján Oravec (predseda Združenia podnikateľov Slovenska) rečníci: Richard Rybníček (primátor mesta Trenčín) Marek Briestenský (riaditeľ úradu TSK) Andrea Turčanová (primátorka mesta Prešov) Jozef Cvoliga (riaditeľ úradu PSK) Martin Kohút (prezident SZĽH) Gabriel Galgóci (IT osobnosť roka 2018 a generálny riaditeľ AT&T) Peter Vesterbacka (globálny podnikateľ)

80mins

Jaroslav Novoveský (TEXNET)

Čo dnes dokážu chytré kamery v mestách?

Príklad vzdelávania a podpory komunít na základnej škole, ktorá v duchu kresťanských hodnôt v medzinárodnom prostredí veľmi úspešne pripravuje naše deti na život.

20mins

Jaroslav Novoveský (TEXNET)

IP soft

AI – vitajte v budúcnosti

10mins

IP soft

Skúsenosti Sm(Art) regiónu českého samosprávneho kraja

20mins

Imobilio + eIoT 

Chráňme to najdôležitejšie, ihneď a od prvej kvapky!

IoT v službách prírody s pomocou tých, ktorí chcú naozaj pomáhať! Viac o projekte Prvá kvapka v Karlovej Vsi.

20mins

Imobilio + eIoT 

Pro Autis

Pomôžme búrať predsudky, ľudia si to zaslúžia

Ako zmierniť dôsledky autizmu u našich najmenších a pripraviť ich na plnohodnotný život.

20mins

Pro Autis

Relax & Wellness

90mins

Michal Smetanka

Hokejové veselie SVK-CAN

90mins

Michal Smetanka

Goralský večer

45mins

Sála Tech – (UM)enie inovácie

Registrácia účastníkov

120mins

Lukáš Hatala (DXC)

Blockchain v samospráve a cezhraničnej výmene dát

BlockChain je technologická inovácia ktorá má transformatívny dopad na úradné procesy. Transformatívny charakter tejto evolúcie spočíva v tom, že úradné procesy je možné jednoducho digitalizovať, pričom náklady na integráciu a údržbu takejto platformy ostávajú na zlomku z pôvodného centralizovaného riešenia. Transformatívny charakter technológie BlockChain ako aj jej potenciálu transformovať proaktívnu participáciu občana na úradnom procese na reaktívnu, si všimla aj Európska Únia. EÚ momentálne validuje tento koncept formou projektu Európskej Blockchainovej infraštruktúry, kde aj Slovensko podpísalo memorandum Európskeho Blockchainového Partnerstva.

40mins

Lukáš Hatala (DXC)

Milan Oselský (IP soft)

Umelá inteligencia a jej princípy

35mins

Milan Oselský (IP soft)

Obed

120mins

Miroslav Antol (Slovak Telekom)

Celoslovenská sieť internetu vecí NB IoT a jej prínos pre mestá a priemysel

30mins

Miroslav Antol (Slovak Telekom)

Cviker

Virtuálna vs. rozšírená realita

30mins

Cviker

Sála Business – Baťov UM

Registrácia účastníkov

90mins

Otvorenie konferencie

10mins

Gabriela Končitíková (Nadácia T. Baťu)

Sm(Art) Factory pred 100 rokmi?

20mins

Gabriela Končitíková (Nadácia T. Baťu)

Autocont

Inovácia v plánovaní ľudských zdrojov a ich optimalizácii

Ukážka riešenia v spoločnosti KIA Motors.

20mins

Autocont

DECENT

Supply(block)chain vo výrobe

Ako garantovať parametre výrobku tak aby boli dôveryhodné pre zákazníkov? Kombináciou dôveryhodných zdrojov pôvodu dát a blockchainu vzniká unikátny ekosystém overenia kvality výrobkov, aplikovateľný nielen vo výrobe.

20mins

DECENT

Henrich Taubner

Inovácia do výroby od RV magnetics

10mins

Henrich Taubner

Milan Ftáčnik (Rada pre smart riešenia a inovácie)

Sm(Art) Rada

Aktivita za spoločný rozvoj miest a ich komunít od Slovak Smart City Cluster a Smart Cities Club.

 

20mins

Milan Ftáčnik (Rada pre smart riešenia a inovácie)

Kateřina Nakladalová

Andreas n.o.

20mins

Kateřina Nakladalová

František Doležal (General Plastic), Jaroslav Mervart (Chemosvit)

Inovácie vo výrobe s prihliadnutím na ekológiu

Panelová diskusia o inováciách, zmenách v spoločnostiach a ich uhlíkovej stope na životné prostredie.
František Doležal, generálny riaditeľ General Plastic, a.s.
Jaroslav Mervart, predseda predstavenstva Chemosvit a.s.
Inovatívny prístup je základ nie len pre úspešné podnikanie, ale i motiváciu ľudí konať pre okolie viac než sa očakáva. Aké prvky s ekologickým dôrazom využívajú veľké závody priblížia tí najkompetentnejší.

60mins

František Doležal (General Plastic), Jaroslav Mervart (Chemosvit)

Obed

60mins

Peter Vesterbacka

Budovanie nového mesta vo Fínsku

Moderné, zelené, potravinovo a energeticky nezávislé, s vynikajúcim prepojením na okolitý svet. Vie byť také aj nové mesto budované na samostatnom ostrove?

20mins

Peter Vesterbacka

Martin Gembický (OZ na Ľade)

Sila komunity

Budovanie komunity ako prostriedku k zdravej spoločnosti. Deinštitúcionalizácia mysle a nášho životného priestoru.

20mins

Martin Gembický (OZ na Ľade)

Dennis van der Valk (CIO of Drechtsteden)

Využiie Blockchainu pre obyvateľov mesta

Príklad použitia Blockchainu v Holandsku. Od mesta, pre ľudí.

20mins

Dennis van der Valk (CIO of Drechtsteden)

Maarten Hommelberg

Ako vytvoriť nulové energetické domy v komunitách

20mins

Maarten Hommelberg

Gabriela Končitíková (Nadácia T. Baťu)

Firemná kultúra podľa Baťu

40mins

Gabriela Končitíková (Nadácia T. Baťu)

Relax & Wellness

90mins

FOLK večer v Slovenskej Kolibe

45mins

Sála Tech – UM Technológie

Registrácia účastníkov

120mins

Dennis van der Valk, CIO of Drechtsteden

Umelá inteligencia a machine learning

Priblíženie nových trendov ktoré vedia výrazne zefektívniť procesy nielen vo výrobe.

30mins

Dennis van der Valk, CIO of Drechtsteden

FIXER

Visual Control a jeho aplikácia vo výrobe

Ukážka automatizácie procesov a eliminácie chýb ľudského faktora pomocou nového prístupu ku kontrole výroby. Ako nám vedia napomôcť vhodné markre a ich sledovanie pomocou kamier a čo prináša revolučné riešenie FIXER pre svojich klientov.

30mins

FIXER

Obed

60mins

Rudolf Klein (Slovak Telekom)

IoT riešenia pre výrobu

35mins

Rudolf Klein (Slovak Telekom)

Marek Môcik (Blockchain Slovakia)

10 rokov blockchainu a kryptomien

Aké výzvy sa podarilo naplniť pomocou Blockchainu a ako sa zmenil trh s kryptomenami od vzniku Bitcoinu? Čo nás čaká v blízkej budúcnosti a aké odporúčania treba dodržiavať pri manipulácii s kryptomenami?

35mins

Marek Môcik (Blockchain Slovakia)

Henrich Taubner (RV magnetics)

Prevratný spôsob merania fyzikálnych veličín

30mins

Henrich Taubner (RV magnetics)

Sála Business – (UM)enie transformovať telco

Registrácia účastníkov

120mins

Otvorenie konferencie

10mins

Digitálna dividenda 2

20mins

Peter Mészáros (3lobit, o.z.)

Stavajme spoločne na výnimočných schopnostiach ľudí s poruchou autistického spektra

Model zamestnávania ľudí s poruchou autistického spektra v oblasti IT sa v posledných rokoch úspešne presadzuje po celom svete. Nie je náhoda, že pozície pre ľudí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom vznikajú práve v tejto sfére podnikania, kde programovanie, testovanie aplikácií či práca s dátami perfektne zodpovedá autistickému kognitívnemu profilu. Pozrime sa spoločne na cit pre detail, presnosť či analytické myslenie ľudí s PAS v kontexte ich potenciálneho pracovného uplatnenia v IT.

20mins

Peter Mészáros (3lobit, o.z.)

Sledovanie.tv

20mins

Alef Nula

Kybernetický zákon v telekomunikačnom sektore

20mins

Alef Nula

Vlastimil Lakatoš (ANTIK Telecom s. r. o.)

Ako sa stať satelitným operátorom – ľahko a lacno

Stať sa satelitným operátorom a mať televízny signál dostupný všade a bez obmedzenia bolo v minulosti len výsadou veľkých spoločností. Dnes ponúkame túto možnosť aj pre ktoréhokoľvek televízneho operátora a navyše vrátane všetkých moderných služieb, ktoré si súčasný zákazník vyžaduje (archív, YouTube, pridávanie vlastných kanálov a mnohé ďalšie)..

20mins

Vlastimil Lakatoš (ANTIK Telecom s. r. o.)

Vzdelávanie v Telco (CNAP)

10mins

Obed

80mins

My sme tu doma!

Inšpiratívne slová od zlatých chlapcov pre telco komunitu.

15mins

4NET.tv

15mins

Neuromorfné počítače

20mins

Telco v industry 4.0

20mins

Panelová diskusia o transformácii telco&TV (SAKT, APKT, ARTOS..)

90mins

Relax & Wellness

45mins

Hokejové veselie GER – SVK

45mins

Gypsy FOLK Party

45mins

Sála Tech – Blockchain; AI; AR/VR

Registrácia účastníkov

120mins

Umelá inteligencia

45mins

Hibox.tv

35mins

Internet vecí

30mins

Obed

80mins

Raycom

20mins

Sála Business – Istota v cyberpriestore

Registrácia účastníkov

120mins

Otvorenie konferencie

10mins

Peter J. Ahearn Jr. (špeciálny agent FBI)

Naháňanie duchov

Kybernetické útoky sa v priebehu posledných 10 rokov rozrástli nielen na kritickú infraštruktúru vrátane možnosti odstavenia elektrární, ale i manipulácie so systémom SWIFT  a krádeže rádovo miliónov USD, či obohateniu na kryptomenách. Štáty sa zapojili do sofistikovaných vojen proti svojim protivníkom, čo malo za následok úniky duševného vlastníctva a rôzne dezinformačné kampane. V týchto 10 rokoch sa súkromný sektor a vlády na celom svete začali brániť aj pomocou právnych krokov. Táto prezentácia sa bude zaoberať dôsledkami týchto obranných akcií a tým, čo musí každý urobiť, aby udržal krok s dynamickými aktérmi týchto kybernetických útokov.

20mins

Peter J. Ahearn Jr. (špeciálny agent FBI)

Ján Andraško (Binary Confidence)

Ako sú zraniteľné naše firmy?

Reálna ukážka prípadovej štúdie ako jednoducho je niekedy možné preniknúť cez virtuálnu bránu vašej firmy bez toho, aby si to niekto vôbec všimol. Aké škody je možné napáchať ak nikto nesleduje tieto dvere?

20mins

Ján Andraško (Binary Confidence)

Chris Bihary (Garland Technology)

Monitoring dát nielen pomocou Test Access Points

20mins

Chris Bihary (Garland Technology)

Roman Čupka (Flowmon Networks)

Na viditeľnosti do počítačových sietí záleží

Koncepčný monitoring počítačových sietí pre potreby prevádzky kritických služieb založený na detailnej viditeľnosti do komunikácie s prvkami umelej inteligencie, je jedným z kľúčových prvkov ich zabezpečenia a bezpečnosti v organizácii všeobecne. Vysvetlíme si jeho základy, ale aj to prečo môže byť ružový internet odlišný a kvalitatívne iný ako oranžový.

20mins

Roman Čupka (Flowmon Networks)

QuBit

Vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti

Ako sa dostať k tým správnym informáciám a zabezpečiť pre svojich ľudí to najefektívnejšie vzdelávanie v počítačovej bezpečnosti?

20mins

QuBit

Marek Zeman (Asociácia Kybernetickej Bezpečnosti)

Kybernetické hrozby súčasnosti, čo Vás čaká a neminie

Éra a časy, kedy sofistikované útoky na vybrané bohaté korporácie mimo zásah malých firiem sú dávno preč. Útoky sa stávajú čoraz bežnejšími a postihujú aj menšie firmy. Na čo si teda potrebujeme lepšie posvietiť a prečo je nedôvera najlepšia ochrana?

20mins

Marek Zeman (Asociácia Kybernetickej Bezpečnosti)

Ivan Klimek (Excalibur)

Nový koncept vytvorenia „Zero Trust“ prostredia vo firme

Ukážka moderného a unikátneho konceptu zabezpečenia kybernetického priestoru svojej spoločnosti a najdôležitejších aplikácií pracujúcich s kritickými dátami.

30mins

Ivan Klimek (Excalibur)

Obed

60mins

My sme tu doma!

Inšpiratívne slová od zlatých chlapcov pre mladých podnikateľov.

15mins

Blockchain Slovakia

Útoky na Blockchain a Kryptomeny

20mins

Blockchain Slovakia

Martin Štubian (APIS)

Identita človeka

20mins

Martin Štubian (APIS)

Citadello

Ako sa brániť útokom na osobnú digitálnu identitu

O tom, že každý z nás sa skôr či neskôr môže stať obeťou útoku a ako nezomrieť v kybernetickom priestore dvakrát!  

20mins

Citadello

Jeroen van der Vlies (Checksec)

Majiteľ firmy ako Chief Information Security Officer

Aj majiteľ firmy musí vedieť využiť nové technológie pre vyššiu bezpečnosť a stále byť v súlade s GDPR. Regulácie a štandardy, a aké hrozby na nás číhajú v agilnom svete modernej doby.

20mins

Jeroen van der Vlies (Checksec)

Michal Štubňa

Príbeh úspešného paraolympionika

Ako vie šport pomôcť prekonávať nástrahy autizmu a plniť si svoje sny.

15mins

Michal Štubňa

Ladislav Baco (CSIRT.SK)

Falošné objednávky a potkany

Prípadová štúdia a ukážka analýzy infikovaného dokumentu, ktorý sa šíril ako príloha emailov a po otvorení umožnil útočníkom ovládnuť zariadenie obete prostredníctvom nástroja na vzdialený prístup (RAT). Odhalíme jednotlivé kroky tohto útoku a ochrany pred detekciou antivírmi a dozviete sa, ako náročné je pre útočníka zrealizovať takýto útok. Na prípad sa pozrieme nielen z pohľadu analytikov a obete, ale zároveou uvidíte aj to, čo vidí útočník počas úspešného útoku.

20mins

Ladislav Baco (CSIRT.SK)

Tatiana Valentova (Algger)

GDPR – rok po

20mins

Tatiana Valentova (Algger)

Relax & Wellness

90mins

Večera

60mins

Bazénová FOLK Párty

90mins

Obyčaje Tokajských pivníc

45mins

Sála Tech – Cybersecurity tréning

Registrácia účastníkov

120mins

Boris Mutina (EXCELLO)

Tréning bezpečnej elektronickej komunikácie – časť 1.

Prečo a ako začať šifrovať emaily? Nastavenie efektívnych SPAM filtrov či eliminácia fišingových správ je dnes už základný prostriedok pre bezpečné a produktívne prostredie v každej firme.

130mins

Boris Mutina (EXCELLO)

Obed

60mins

Boris Mutina (EXCELLO)

Tréning bezpečnej elektronickej komunikácie – časť 2.

Spoločná kolaborácia a výmena kritických dokumentov vie byť ľahko napadnuteľná. Ako bezpečne zdieľať know-how a zároveň ho mať ukryté pred očami iných, spolu s praktickými návodmi šifrovaných záloh v dostupných komerčných produktoch, si reálne predvedieme v druhej časti školenia.

110mins

Boris Mutina (EXCELLO)

Relax & Wellness

120mins

Sála Business – (UM)enie rastu

Registrácia účastníkov

120mins

Otvorenie konferencie

5mins

Slovak Business Agency

Reálna podpora podnikania

15mins

Slovak Business Agency

Martin Rapoš (CVIKER), Mária Kaličáková (QuBit Conference), Ondrej Smolár (Soitron)

Expanzia na zahraničné trhy

Ukážka rôznych spôsobov vstupu spoločnosti na zahraničné trhy. Zrod začínajúceho slovenského startupu v zahraničnom akcelerátore verzus organická expanzia vlastnými silami. Martin Rapoš (CVIKER) – príbeh úspešného startupu ktorý oficiálne vizualizuje 20 miliardové Krištáľové mesto pri Pentagone, nové americké sídlo spoločnosti Amazon. Mária Kaličáková (QuBit Conference) – úspešný koncept cyber security eventu, ktorý prekročil hranice Slovenska a spája odborníkov už v štyroch krajinách Európy. Ondrej Smolár (Soitron) – s takmer tisíckou zamestnancov v siedmych krajinách sveta patrí k najväčším slovenským systémovým integrátorom IT služieb vôbec.

50mins

Martin Rapoš (CVIKER), Mária Kaličáková (QuBit Conference), Ondrej Smolár (Soitron)

Mikuláš Štubňa (SPOSA Bratislava)

Autisti v práci

Ako zbúrať predsudky a pomôcť začleniť ľudí z marginálnych skupín do plnohodnotného pracovného života.

20mins

Mikuláš Štubňa (SPOSA Bratislava)

AutoCont

Využitie office365 v praxi

20mins

AutoCont

Roman Frečka (cvičisko), Milan Orlovský (KOOR), Marek Zeman

Inovácie a technológie v podnikaní

Ukážka reálneho využitia nových technológií v podnikaní, či už ako prostriedku na získanie cenných informácií alebo ako esenciálnej súčasti dennodenného chodu firmy.   Roman Frečka (cvičisko) – ako využívajú IoT zariadenia tréneri pri úspešnom projekte mladých športovcov Milan Orlovský (KOOR) – rýchlo rastúca spoločnosť špecializujúca sa na energetické služby a efiktivitu, ktorá expanduje vďaka správnemu využitiu internetu vecí Marek Zeman – umelá inteligencia ako nástroj pre geometrický rast tržieb vašej spoločnosti

60mins

Roman Frečka (cvičisko), Milan Orlovský (KOOR), Marek Zeman

Ondrej Vrábel (Pinf Hry)

Obed

50mins

Ondrej Vrábel (Pinf Hry)

Ondrej Vrábel (Pinf Hry)

Ako si plniť sny pomocou druhým (Etika)

75mins

Ondrej Vrábel (Pinf Hry)

Norbert Kurila (Ministerstvo životného prostredia)

Digitalizáciou k trvalej udržateľnosti

Priorita Slovenska počas predsedníctva OECD

15mins

Norbert Kurila (Ministerstvo životného prostredia)

Štefan Súkeník s manželkou (KINEKUS), Roman Čupka s manželkou (Flowmon)

Rodina a podnikanie

Správna rovnováha medzi podnikaním a rodinným životom je niečo, čo s úspešných podnikateľov robí šťastných ľudí ktorí nájdu svoj životný zmysel. Ako ju hľadať a akými zásadami sa v živote podnikateľa riadiť nám v diskusii priblížia mierne odlišné typy manželských párov. Štefan Súkeník s manželkou (KINEKUS) – príbeh podnikateľa a jeho rodiny s celoslovenským záberom, ktorý úspešne expandoval i do zahraničia. Dodáva tovar nie len pre vlastné supermarkety a frančízy, ale i 1500 ďalších obchodov. Roman Čupka s manželkou (Flowmon) – príbeh IT geeka poskytujúceho služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kde skĺbil zázemie domova na Liptove s online službami pre významných medzinárodných zákazníkov.

50mins

Štefan Súkeník s manželkou (KINEKUS), Roman Čupka s manželkou (Flowmon)

My sme tu doma!

Inšpiratívne slová od zlatých chlapcov pre mladých podnikateľov.

15mins

Valery Majstrovoy

Seminár o správnom využití bojových umení a sebadisciplíne

45mins

Valery Majstrovoy

Ukončenie konferencie

10mins

Miesto konania:

Konferencia sa bude konať v jednom z ``najzelenejších`` rezortov na svete - AquaCity Poprad.

Adresa

Športová 1397/1, 058 01 Poprad

Detaily

Možnosti ubytovania:

Prosím požiadajte o špeciálnu cenu ako hosť Metro On Line v týchto partnerských hoteloch a penziónoch

11

Krajín

65

speakrov

4

večerné eventy

299

účastníkov

REGISTRÁCIA

Vstup zahŕňa celodenné aktivity, prezentácie, workshopy, večerné eventy a celodenné občerstvenie, obedy a večere, mimo ubytovania.
Registrácia je možná do 10.5.2019

Lokálni poskytovatelia internetových služieb, členovia ZMPS, predstavitelia miest a nezisková sféra

Ostatní účastníci (globálni poskytovatelia internetových služieb, dodávatelia, investori,...)

SPONZORI

Generálni Partneri

Startup Partneri

Odborní Partneri

Hlavní Partneri

Štandardní Partneri

Základní Partneri

Mediálni Partneri

SmartCity Partneri

Špeciálni Partneri

Ekologickí Partneri

Sociálni Partneri

Vzdelávací Partneri

Nápojoví partneri

KONTAKT

AMICO s.r.o.
L. Svobodu 73
058 01 Poprad

Firemné ID: 31653936
Číslo VAT: SK2020513286
IBAN: SK25 0200 0000 0000 0234 1562
Telefónne číslo: 0918 908 130
Jana Petríková
Email: info@metroonline.sk