Zuzana Oravcová

@ Psychoterapia

Gestalt psychoterapia – certifikovaný psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, akreditácia), r. 2005 – 2009

Neurofeedback terapeut – (Slovenská asociácia pre biofeedback a neuroreguláciu, Neurofeedback inštitút), r. 2008 – 2009

Kouč – akreditované štúdium Ministerstva školstva, r. 2006

Transformačná systematická terapia (Kathlyne Maki-Banhen, Canada), r. 2007

Práca s traumou, terapia zameraná na riešenie (Helene Dellucci, Francúzsko, Lyon), r. 2010

INPP – akreditovaný špeciálny pohybovo vzdelávací program pre rozvoj centrálneho nervového systému, motoriky, koordinácie a rovnováhy (Praha), r. 2012

Práca s telom v psychoterapii, stabilizačné postupy, (Praha), r. 2010 -2011

Supervízia poradenskej a terapeutickej práce s klientom, (Bratislava), r. 2006 -2008

Poradenské skupiny pre deti po rozvode, (Bratislava), r. 2006

Programme “Say it straight” (Inštitút rodinnej psychoterapie, Virginia Satir), r. 2002

Špecializovaný  program pre prácu v primárnej prevencii drogových závislostí, r. 2002

Špeciálna pedagogika v procese výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých osôb so ŠVVP, (Karlova univerzita Praha), r. 2015

Odborná stáž v oblasti sociálneho systému a zariadení sociálnej siete vo Švédsku, r. 1997

Beta tester pre edukačný software „member of advisory board“

Supervízia (Jay Lewin, USA, Florida), prebieha