Vlastimil Lakatoš

Vlastimil Lakatoš

@ Antik Telecom

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2004 na Technickej univerzite v Košiciach. Následne absolvoval 4-ročný pracovno-študijný pobyt vo Veľkej Británii, ktorý ukončil získaním renomovaných jazykových certifikátov na Univerzite v Cambridge – Certificate of Advanced English – CAE, Business English Certificate Vantage – BEC Vantage. Od roku 2009 pracuje ako Head of TV Services v spoločnosti Antik Telecom, v rámci ktorej v tom istom roku spoluzakladal Antik TV službu – jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich IPTV služieb na Slovensku. Táto službu bola v roku 2011 rozšírená aj pre OTT distribúciu na hardvérových set-top boxoch, či mobilných aplikáciách ako služba Antik TV GO. Pre kompletizáciu platforiem Antik Telecom opäť v roku 2015 spoluzakladal hybridnú satelitnú službu AntikSAT, ktorá ako prvá na Slovensku využíva atraktívnu a mimoriadne obľúbenú službu archívu. Zároveň je aktívnym členom predsedníctva SAKT kde pracuje ako vedúci sekcie prevádzkovateľov sietí.