Vladimír Zentko

@ Baťa pod Tatrami

Ing.Vladimír Zentko je poslanec mestského zastupiteľstva mesta Svit, spoluzakladateľ Múzea Baťa pod Tatrami.
Obdiv podnikateľských princípov a morálnych zásad bratov Baťovcov, spojil Vladimíra Zentka a Andreja Povrazníka v spoločnú myšlienku zrealizovať múzeum histórie vzniku fabriky a mesta „Baťa pod Tatrami“, ktoré tvorí informačnú platformu pre rozvoj turistického ruchu v meste Svit. Vladimír sa v súčasnosti venuje ochrane Baťovskej architektúry a tvorbe trvalo udržateľného konceptu „SVIT mesto zelene“.