Vladimír Ondrejička

docent na Ústave manažmentu STU v Bratislave @ doc. Ústavu manažmentu STUBA

pôsobí ako docent na Ústave manažmentu STU v Bratislave, kde sa podieľa špičkovom medzinárodnom výskume a to najmä prostredníctvom prípravy a realizácie medzinárodných výskumných projektov v oblasti smart city, inovácií, strategického plánovania udržateľného rozvoja, energetických komunít a v neposlednom rade v oblasti biodiverzity a eko-konektivity (H2020, Interreg Danube, Interreg Central Europe, Erasmus, a i.). Je spoluautorom viacerých medzinárodných a národných metodík a expertíz pre národnú, ako i regionálnu úroveň v oblasti integrovaného priestorového rozvoja a regionálneho rozvoja. Taktiež je riaditeľom Centra urbánnej bezpečnosti SPECTRA Centra Excelencie EÚ.