Vladimír Mlynárčík

@ Clico

Vladimír Mlynárčik zastáva pozíciu Country Managera spoločnosti Clico pre Českú a Slovenskú republiku. V minulosti pôsobil ako Channel Manager v IBM Slovensko a neskôr 8 rokov ako Obchodný riaditeľ pre segment distribúcie a komerčných zákazníkov v spoločnosti Cisco Slovensko. Za viac ako 20 rokov profesionálneho pôsobenia v IT biznise sa podieľal na viacerých významných transformačných projektoch na Slovensku I v Českej republike, primárne v segmente komerčných zákazníkov a štátnej správy.