Tomáš Lamprecht

Generálny riaditeľ Štátneho fondu pre rozvoj bývania na Slovensku @ Generálny riaditeľ ŠFRB v SR

Generálny riaditeľ Štátneho fondu pre rozvoj bývania na Slovensku. Pričinil sa o podpis dôležitého memoranda o spolupráci so ZMOS-om. Od 25. novembra zastáva túto dôležitú funkciu, na ktorú bol vymenovaný po dlhoročnom pôsobení v tejto inštitúcii.