Štěpán Beneš

@ ISP Alliance

Štěpán Beneš vyštudoval aplikované vedy v Plzni a celý svoj profesijný život sa venuje telekomunikáciám a informačným systémom. V roku 2012 stál pri zrode ISP Alliance ako záujmové, servisné a znalostnej organizácie pre alternatívne ISP.