Štefan Bieľak

@ predseda podtatranského regionálneho ZMOS

Pôsobil ako primátor mesta Spisšká Belá nepretržite štyri volebné obdobia do roku 2018. Dlhoročne pôsobí v orgánoch ZMOS-u, ako podpredseda združenia v rokoch 2014- 2018, v súčasnosti ako predseda podtatranského regionálneho ZMOS-u. Dlhodobobo (od roku 2013) je podpredsedom Krajskej organizácie cestovného ruchu v Prešove a predsedom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY so sídlom v Nowom Targu. Poslanecké skúsenosti získal z dlhoročného pôsobenia ako volený predstaviteľ Prešovského samosprávneho kraja a mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej.