Igor Wzoš

Slovak Smart City Cluster

Mgr. Igor Wzoš @

Predseda predstavenstva Slovak Smart City Clustra, vyštudovaný sociológ, nadšenec pre smart energy.

Počas takmer štvorročného obdobia pôsobenia na pozícii 1.viceprimátora mesta Poprad sa prioritne venoval energetike, smart city a školstvu. Stál pri  zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia Slovak Smart City  Cluster. Je spoluautorom Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do  roku 2040, Koncepcie Smart City Poprad. V súčasnosti je poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, poslanec VÚC Prešov, člen komisie  školstva.