Igor Wzoš

Igor Wzoš

Mgr. Igor Wzoš @ Slovak Smart City Cluster

Predseda predstavenstva Slovak Smart City Clustra, vyštudovaný sociológ, nadšenec pre smart energy.

Počas takmer štvorročného obdobia pôsobenia na pozícii 1.viceprimátora mesta Poprad sa prioritne venoval energetike, smart city a školstvu. Stál pri  zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia Slovak Smart City  Cluster. Je spoluautorom Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do  roku 2040, Koncepcie Smart City Poprad. V súčasnosti je poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, poslanec VÚC Prešov, člen komisie  školstva.