Roman Čupka

@ Flowmon

Roman Čupka v súčasnosti zastáva pozíciu Country Managera pre Slovensko a hlavného konzultanta v regioné CEE v spoločnosti Flowmon Networks. Firmám a organizáciám verejnej správy prináša nové moderné vízie budovania monitorovania sieťovej infraštruktúry s ohľadom na aktuálne legislatívne požiadavky najmä z prostredia kybernetickej bezpečnosti. V posledných rokoch sa zaoberá technológiami, ktoré využívajú metódy umelej inteligenie a strojového učenia pre zabezpečenie plynulej prevádzky poskytovaných kritických služieb verejnosti a firemným zákazníkom.