Roman Baranovič

riaditeľ @ ZŠ Narnia

Celý môj profesijný život som pracoval v oblasti zlepšovania vzdelávania na základných a stredných školách a zavedenia inovácií v tomto procese. Väčšina z toho bola o využívaní technológií na zlepšenie všetkého, čo sa deje v školách – vyučovania alebo administratívnych procesov.

Potom, čo som skončil ako učiteľ matematiky a informatiky v roku 1998 som začal pracovať pre projekt Infovek Ministerstva školstva zameraný na zavedenie počítačov a internetu na slovenské školy. V tomto som pracoval až do februára 2007. Postupne sme dostali do slovenských škôl a do práce učiteľov a počítače a internet. Projekt bol nakoniec úspešný a v roku 2007 boli splnené základné ciele projektu-všetky základné a stredné školy už boli napojené na internet a vybavené počítačmi, školy boli vybavené vzdelávacím softvérom, desiatky tisíc učiteľov, sa naučili pracovať s nimi a postupne sa stali súčasťou ich práce.

Vo februári 2007 som začal svoju prácu pre Microsoft ako ich miestny riaditeľ programu Partneri vo vzdelávaní. Bola to iniciatíva Microsoftu zameraná na pomoc školám, učiteľom a politikom prinášať inovácie do vzdelávacieho procesu.

Od augusta 2010 som pracoval ako generálny riaditeľom Ústavu informácií a prognóz vo vzdelávaní a bol som menovaný ministrom školstva na boj proti byrokracii a administratíve v školách. Počas tohto obdobia som navrhol projekt eAktovka (www.eaktovka.sk) na zdieľanie a šírenie digitálnej podoby učebníc používaných v slovenských školách a projektu Digital School Map (http://mapaskol.iedu.sk) na zlepšenie informovanosti verejnosti o školách v Slovensko.

Od augusta 2013 pracujem ako riaditeľ Cirkevnej základnej školy Narnia. Táto škola sa stala najväčšou neštátnou školou na Slovensku s 800 študentmi a 120 učiteľmi a zamestnancami. V škole podporujeme program založený na kresťanských humanistických hodnotách, hľadáme spôsoby, ako učiť deti nielen akademický obsah, ale ako im pomôcť pracovať na ich charaktere, aby sa raz stali hodnotnými občanmi Slovenska. Chceme, aby sa v budúcnosti starali nie len o seba ale aj o blaho druhých, rozumeli svojmu miestu v komunite a v spoločnosti a raz prinášali inovácie na zlepšenie našej krajiny alebo celého sveta.