Richard Malovič

@ Whalebone

Richard Malovič je spoluzakladateľom spoločnosti Whalebone. Richard má na starosti riadenie spoločnosti a jej medzinárodný rozvoj. Richard pri svojej práci kombinuje znalosti získané pri magisterských štúdiách podnikového hospodárstva a práv s jeho viac ako 7 ročným pôsobením v Siemens, kde mal na starosti medzinárodný obchod a zákazky do objemu 100 m€.