Radoslav Mizera

Radoslav Mizera

@ Solved

Radoslav zastupuje fínsko-slovenskú spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti čistých (enviromentálne vhodných a udržateľných) riešení. Jej služby sú určené pre širokú škálu firiem a samospráv. Po analýze konkrétnych potrieb zostavuje namieru pre svojich klientov tímy zložené z expertov z celého sveta tak, aby dodali najlepšie možné riešenie. Dnes so Solved spolupracuje viac ako 2000 odborníkov. Projekty boli doteraz realizované vo Fínsku, Rakúsku, Rusku, USA a na Slovensku.