Prof. Maroš Finka

Maroš Finka

@ Smart funding and planning

Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. je riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho centra v priestorovom plánovaní – SPECTRA Centra excelencie EU, expert Úradu Vlády SR, expert OSN pre Habitat III, člen ARL Hannover, participoval vo viac ako 45 národných a 40 medzinárodných výskumných a na prax orientovaných projektoch v oblasti Európskeho priestorového plánovania, mestského rozvoja, revitalizácie a environmentálneho plánovania, autor niekoľkých desiatok kníh a článkov v medzinárodných periodikách.