Peter Migač

@ Chemosvit

Zástupca spoločnosti Chemosvit, a.s.

Úsek strategického rozvoja

Šéfredaktor podnikových novín