Peter Handzuš

@ DXC Technology

Peter Handzuš absolvoval vysokoškolské štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave na Fakulte hospodárskej informatiky v študijnom odbore hospodárska informatika. Ešte pred ukončením štúdia v roku 2010 začal pracovať pre spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, dnes už DXC Technology. Ako solution architekt participoval na úspešných implementáciách projektov národnej evidencie motorových vozidiel a elektronickej identifikačnej karty v Národnom personalizačnom centre Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zároveň vykonával technickú podporu spomenutých systémov v prostredí zákazníka. V roku 2013 úspešne absolvoval výber mladých talentov v regióne strednej a východnej Európy a bol nominovaný globálnym manažmentom ako soution architekt do strategického riadiaceho tímu pre oblasť interného znalostného manažmentu jednej z divízii spoločnosti. Od roku 2015 je súčasťou slovenského tímu architektov zameraných na vývoj inovatívnych a progresívnych riešení v oblasti identifikácie a autentifikácie, najmä mobilných riešení a využitie potenciálu už zavedenej eID karty aj v komerčnom sektore. Intenzívne sa zaujíma o súvisiace témy ako bezpečná autentifikácia zákazníka (PSD2), ochrana osobných údajov (GDPR) a dôveryhodné služby (eIDAS). Je tiež držiteľom certifikátu ArchiMate 2 a aktívne sa venuje návrhu Enterprise Architektúry.