Peter Blaas

Peter Blaas

Business Development Director @ Antik Telecom & Technology

Peter Blaas pracuje v Antik Telecom & Technology ako Business Development Director, má na starosti rozširovanie siete a prípravu nových služieb pre Slovensko, ako aj rozšírenie TV technológii Antiku na svetových trhoch. V Antiku sa okrem toho venuje témam smart cities, zdieľanej ekonomiky či elektrickej mobility. Absolvoval odbor Informačné technológie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od počiatku štúdia na VŠ paralelne podniká najprv v oblasti marketingovej komunikácie, neskôr v manažérskom poradenstve v telekomunikačnom sektore. V tomto kontexte sa zúčastnil na formovaní komerčného poskytovania služieb narrow-band internetu v SR, neskôr pri vzniku ADSL trhu, bezdrôtového internetu vo free-bande a masového nasadenia FTTx triple-play na Slovensku. Od roku 2012 pracuje pre Antik v Košiciach.