Oldřich Bubeníček

Hejtman @ Ústecký kraj

Hejtman Ústeckýho kraje (kompetence – legislativa, krizové řízení, informační technologie, vnější a zahraniční vztahy)