Miroslav Michalko

@ CEELABS

Miro je pedagógom Katedre počítačov a informatiky (FEI, TUKE) v rámci Laboratória počítačových sietí a zároveň jedným zo zakladateľov úspešného startupu CEELABS (CSO). Viac ako 10 rokov sa aktívne venuje vzdelávaniu odborníkov na oblasť počítačových sietí a multimediálnych služieb. Aktívne participuje na mnohých národných a medzinárodných projektoch – ako špecialista na IT riešenia pre priemysel, inteligentné mestá/domácnosti, a streamingové/videokonferenčné riešenia. V rámci univerzity sa spolupodieľal na vybudovaní Laboratória IoT. Zároveň je jedným zo zakladajúcich členov Výskumno-vývojové centra BIONFORMATIKA v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM.