Miroslav Antol

@ Slovak Telekom

Vedúci B2B IoT Slovak Telekom a T-Mobile CZ, entuziastický business developer s bohatými IT a Telco business skúsenosťami každodenne hľadajúci nové príležitosti, sledujúci aktuálne trendy a potreby zákazníkov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Do Slovak Telekom nastúpil v roku 2006, keď pracoval na mobilnom wholesale. V súčasnosti vedie IoT vývoj pre B2B zákazníkov Slovak Telekomu and T-Mobile CZ. Je zodpovedný za stratégiu, vývoj produktov a ich umiestnenie na trhu, propozície, go to market, predpredajné a predajné aktivity.