Milan Oselský

@ IPsoft

Nezastaviteľný podnikateľ kombinujúci nekombinovateľné. Manažuje Slovenskú pobočku IPsoft Slovakia, líder na poli AI, a zároveň zanietený pre výskumné a vzdelávacie podujatia v oblasti herpetológie.