Milan Ftáčnik

predseda rady @ Smart riešenia

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. od r. 1980 až doteraz pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ, od r. 1989 ako docent. Odborne sa venuje spracovaniu obrazu a počítačovému videniu. V rokoch 1990 – 2002 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, v rokoch 1998-2002 ako minister školstva. V rokoch 2006-2010 bol starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, v rokoch 2010-2014 primátorom Bratislavy. Od roku 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti. Od januára 2019 je predsedom Rady pre smart riešenia a inovácie.