Martin Štubian

@ APIS

Martin Štubian pracuje v spoločnosti APIS od roku 1991. Má 28 rokov skúseností v rôznych pozíciách ako projektový, obchodný a výkonný riaditeľ od roku 2004. Zúčastňuje sa a organizuje účasť na medzinárodných konferenciách, výstavách a obchodných misiách, od roku 1995, jeden z priekopníkov komerčnej biometrie v SR. Vyštudoval Slovenskú Vysokú Školu Technickú v Bratislave, odbor: „Strojárska aplikovaná elektronika“. Je ženatý a má dve deti.