Martin Štefanco

@ Riaditeľ Energetickej Agentúry PSK

Riaditeľ Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. Ma bohaté pracovné skúsenosti v oblasti energetiky budov, pozemného staviteľstva, technického zariadenia budov a obnoviteľných zdrojov energie.
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK je príspevkovou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. Bola zriadená v roku 2018 rozhodnutím zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Poslaním energetickej agentúry je byť lídrom v presadzovaní klimatickej a energetickej politiky na území samosprávneho kraja.