Martin Rapoš

@ Cviker

Martin Rapoš je zakladateľom Cvikeru a má 15 rokov skúseností s projektovým financovaním a implementáciou IT po celom svete. V roku 2015 predal časť spoločnosti na AI.