Martin Lohnert

@ riaditeľ centra kybernetickej bezpečnosti Void SOC

Martin má rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti sieťovej infraštruktúry a bezpečnosti. Aktuálne riadi Security Operations Center – služba, ktorá je súčasťou skupiny Soitron pod značkou Void www.voidsoc.com. Vo firme Soitron pôsobil aj ako technický vedúci, viedol marketing Soitron Group a pomohol firme stať sa tretím najväčším poskytovateľom IT riešení na Slovensku. Bol pri tom, keď firma Soitron expandovala do Českej republiky, Rumunska a Turecka. Zhodnocuje svoje skúsenosti aj z pozície IT manažéra v slovenskej pobočke firmy Asea Brown Boveri, alebo Solution Architekta v austrálskom zastúpení Dimension Data.