Maarten Hommelberg

@ BAM

je súčasťou hlavného tímu pre Stroomversnelling a zodpovedá za dostatočné dodávky riešení a komponentov Net Zero Energy (NZE) na holandskom trhu. Od ukončenia štúdia v oblasti stavebných služieb sa zaujímal o budovy, energetiku a IT. Prvé roky po ukončení štúdia pracoval vo výskumných ústavoch na algoritmoch na tvorbu inteligentných sietí.
Potom sa presťahoval do BAM, najväčšej stavebnej spoločnosti v Holandsku, kde našiel reálne aplikácie pre takéto algoritmy v obydliach NZE. V Stroomversnelling je teraz zodpovedný za témy monitorovania energie, energetických systémov, výkonnosti budov a industrializácie.