Lukáš Hatala

Lukáš Hatala

@ DXC

Lukáš Hatala je jedným z priekopníkov internetu vecí (IoT) a digitalizácie v DXC. Pracoval na rozvoji témy digitálne transformácie priamo v HP laboratóriách v USA, ako Data Flow Lead Author. Bol súčasťou celosvetového tímu DXC, ktorý definoval technické stratégie a referenčné architektúry v oblasti digitalizácie. Rovnako bol členom tímov mnohých pilotných a výskumných projektov. Posledných pár rokov pomáha zákazníkom transformáciou ich podnikania v oblasti nastupujúcej digitálnej ekonomiky a digitálnych obchodných procesov ako Architekt a Konzultant.