Kateřina Nakládalová

@ Andreas

Kateřina Nakládalová pochádza z Českej republiky, je absolventkou ČVUT v Prahe, odbor Geodézia a kartografia, v tejto oblasti aj profesionálne pôsobí. Na Slovensku žije takmer 30 rokov, je matkou dvoch synov, pričom mladší 25 ročný je postihnutý autizmom. Bezprostredná skúsenosť s touto problematikou ju priviedla ku spoločenskému angažovaniu sa v prospech takto postihnutej populácie – od roku 2006 je riaditeľkou neziskovej organizácie Autistické centrum Andreas n.o. v Bratislave.