Mgr. Jozef Griač

Jozef Griač

@ Imobilio

Jozef je zakladateľ a správca občianskeho združenie Imobilio, ktoré sa zameriava na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. V súčasnosti sa združenie zameriava na dokončenie výstavby výskumného a vývojového centra Imobilio v Karlovej Vsi, ktorého súčasťou je aj ImobilioHub, priestor pre startupy zamerané na rozvoj sociálneho podnikania, najmä v oblasti kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, aplikácií alebo iných nástrojov na zvýšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím a ich spoločenského uplatnenia. Jozef Griač získal magisterský titul na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava odbor sociálna práca.”

Jozef je relevantný člen novátorského start upu ,,Prvá kvapka”. Ide o projekt šetrenia prírodných zdrojov – vody , pričom využíva pracovný potenciál zdravotne postihnutých, presadzuje environmentálne riešenia racionálne využívaných pomocou inteligentných technológií postavených na platforme IoT (Internet of Things)