Ján Oravec

@ ZPS

Je prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska. Patrí k zakladajúcim členom Republikovej únie zamestnávateľov a je členom jej Prezídia. Ako predseda Výboru RÚZ pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy zastupuje slovenských zamestnávateľov v medzinárodných zamestnávateľských organizáciách, v BusinessEurope v Bruseli, v BIAC-u pri OECD a v Medzinárodnej organizácii zamestnávateľov (IOE) pri Medzinárodnej organizácií práce v Ženeve.

V rokoch 1999-2002 pracoval ako generálny riaditeľ Sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva SR. Počas tohto obdobia bol predsedom a členom vo viacerých dozorných a správnych radách.

Ján Oravec je zakladajúcim členom Nadácie F. A. Hayeka a jej dlhoročným prezidentom (1992 – 2013). V r. 1997 založil Združenie daňových poplatníkov Slovenska.

V r. 1987 absolvoval Univerzitu Komenského (filozofia – politická ekonómia), v r. 1994 študoval na Swiburne University of Technology v austrálskom Melbourne (Business Administration) a v rokoch 1993 – 1995 na Southern Methodist University v americkom Dallase (Bank Management). V r. 1996 získal v Ústave slovenskej a svetovej ekonomiky v Bratislave titul kandidát vied.

Venuje sa poradenskej činnosti, vystupuje v médiách, publikuje a prednáša.