Jakub Novák

@ Citadelo

Už od útleho detstva som vyhľadával nové výzvy a dobrodružstvá. Rád sa zaujímam o aktuálne trendy a snažím sa nezaspať dobu. Aj vďaka tomu som si zvolil štúdium na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky v Bratislave so zameraním na aplikovanú informatiku, ktoré som úspešne ukončil inžinierskym titulom. Po viacerých pracovných skúsenostiach s technickými pozíciami v IT oblasti som sa nakoniec rozhodol ísť cestou obchodného zastúpenia. Aktuálne, už čosi vyše troch rokov, mám na starosti fungovanie obchodu v sesterských spoločnostiach Citadelo a DIGMIA, kde sa cítim ako doma, pretože okrem aktívneho využívania poznatkov zo štúdia môžem aplikovať aj svoje silné stránky ako sú komunikácia, práca s ľudmi a vynaliezavosť v neznámych vodách. Veľmi rád si zašportujem, milujem cestovanie a spoznávanie nových ľudí.