Ing. Milan Škorupa, PhD.

Zástupca riaditeľa IDS Východ, s.r.o. @ IDS Východ, s.r.o.

Zástupca riaditeľa IDS Východ, s.r.o. – organizácie založenej Prešovským a Košickým samosprávnym krajom pre účel tvorby a rozvoja integrovaného dopravného systému v regióne východného Slovenska.