Ing. Jiří Stich

Jiří Stich

@ ATOS

Konateľ spoločnosti Grant Help Advisory s.r.o. Ing. Jiří Stich sa takmer 20 rokov pohybuje v prostredí informačných a telekomunikačných technológií. Zastával rôzne manažérske pozície v spoločnostiach ako sú Český Telecom, Telefónica, NESS Czech a Atos IT Solutions and Services. Posledných viac ako 10 rokov sa venuje Smart konceptom. Najprv v energetike (Smart Metering, Smart Grid), neskôr aj riešením inteligentných miest a regiónov. Bol zakladajúcim členom Czech Smart City Cluster a pomáhal so založením spriateleného Slovak Smart City Cluster. Je autorom konceptov Smart Region Ústecký kraj a Smart región Olomoucký kraj a v oboch regiónoch zohráva úlohu poradcu a sprievodca komisií Smart Region a ich pracovných skupín. Ako prvý subjekt v SR úspešne realizoval proces výberu dodávateľa formou Inovačného partnerstva podľa Zákona o verejnom obstarávaní pre zadávateľa, ktorým bolo mesto. Mimo kraja a mesta spolupracuje aj s prevádzkovateľom českej elektroenergetickej prenosovej sústavy, spoločnosťou ČEPS. Táto spolupráca sa týka hlavne oblastí zdrojovej primeranosti ČR, stratégia výberu vhodných riadiacich systémov, architektúry energetického Data Hubu, agregácie flexibility a stanovenie inovačnej stratégie. Je certifikovaným hodnotiteľom vedecko výskumných žiadostí Agentúry na podporu výskumu a vývoja Slovenskej republiky.