Ing. Daniela Galandová

primátorka mesta Snina @ primátorka mesta Snina

Ako primátorka mesta Snina, ktoré má vo svojom vlastníctve množstvo budov, kladie dôraz na ich efektívnu správu a postupnú rekonštrukciu. Je presvedčená, že i napriek malým zdrojom, ktoré mesto na tieto aktivity má, je veľmi dôležité venovať pozornosť starostlivosti o mestský majetok, pretože je to dobrý príklad pre občanov a ďalších vlastníkov budov. Zdôrazňuje potrebu kvalitnej architektúry vo verejnom priestore, ale i potrebu zdravého prostredia vo vnútri budov, v ktorých ľudia trávia veľkú časť svojich životov.
Veľmi dobre pozná i otázku nájomných bytov a po svojom nástupe na post primátorky iniciovala prísne dodržiavanie pravidiel pri udeľovaní nájomných bytov mesta.
Daniela je mamou 3 detí a vo svojom voľnom čase i zapálenou dobrovoľníčkou hlavne pri obnove kultúrnych pamiatok.