Igor Wzoš

Igor Wzoš

Deputy Mayor of Poprad @ mesto Poprad

Zástupca primátora mesta Poprad, vyštudovaný sociológ, nadšenec pre smart energy. Poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec VÚC Prešov, člen komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry. V rámci mesta Poprad sa venuje energetike, smart city a školstvu. Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia Slovak Smart City Cluster. Spoluautor Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do roku 2040, Koncepcie Smart City Poprad.