Ing. Igor Šenkarčin

driving.digital @ zakladateľ driving.digital

Informatik s víziou inteligentného bezemisného Slovenska, zakladateľ združenia driving.digital, iniciátor programov uplatnenia slovenských inovácií v udržateľnej mobilite, líder projektu TATRY 2030.