Henrich Tauber

@ RVmagnetics

Henrich Tauber strávil svoje študentské roky na Fakulte informatiky Slovenskej technickej univerzity. Po štúdiách sa snažil získať skutočné životné skúsenosti v oblasti podnikania. Stretol sa s koučmi, ktorí mu pomohli na jeho ceste a vďaka tomu začal s predajom. Neskôr objavil svet networkingu. Predaj na Slovensku mu však nestačil a chcel si vyskúšať, čo mu ponúka svet. To znamenalo vrátiť sa do sveta vedy a techniky. Spolu s nadobudnutými vedomosťami začal svoju cestu v spoločnosti RVmagnetics, kde uplatnil svoje zručnosti. Počas svojich ciest v USA, Ázii a Európe pozoroval rozdiely v kultúre. Henrich má rád kolaboráciu, pozoruje a rád pracuje na užitočných a zmysluplných úlohách.

Verí, že technickí ľudia a ľudia v manažmente sú dva odlišné svety. Pôsobí ako sprostredkovateľ, ktorý spája správnych ľudí so správnymi ľuďmi.

Jeho cieľom je priniesť rast a prosperitu RVmagnetics vďaka novým business kontaktom. Ukázať svetu, čoho sú ich senzory schopné.