Gabriela Culík Končitíková

@ Nadácia T. Baťu

Dlhodobo sa venuje štúdiu Baťovej sústavy riadenia a jej aktuálnemu využitiu. V rámci svojej lektorskej činnosti prednáša jednotlivé témy z Baťovej sústavy riadenia. Študuje doktorandský študijný program na Univerzitě Tomáše Bati v Zlíne. V rámci svojej dizertačnej práce vytvára model pre aplikáciu zásad firemnej kultúry vytváraných firmou Baťa a.s. do roku 1945 do súčasného podnikateľského prostredia. Svoje štúdie publikuje, je autorkou niekoľkých kníh. V súčasnej dobe pracuje ako projektová manažérka pre Nadáciu Tomáša Baťu. Venuje sa zdieľaniu inšpiratívnych myšlienok Tomáša Baťu v rámci projektu Inspirace Baťa. Od roku 2017 sa venuje šíreniu baťovských myšlienok skrze Akadémiu Baťa.