Gabriel Galgóci

@ AT&T

Gabriel v súčasnosti riadi tím sieťových inžinierov, ktorí sa nachádzajú vo viacerých centrách na Slovensku, v Európe a Latinskej Amerike a podporujú aktivity v oblasti poskytovania dátových služieb (dizajn, inžiniering, manažment implementácie projektov) pre najväčšieho obchodného klienta AT&T. Ako generálny riaditeľ pre Slovensko vedie manažment tím s cieľom zabezpečiť jasnú a konzistentnú implementáciu lokálnych manažérskych postupov v rámci Centra zdieľaných služieb, ktoré sa proaktívne zameriavajú na cezhraničné iniciatívy v oblasti optimalizácie nákladov a prepojenia s globálnymi funkciami zdieľaných služieb naprieč AT&T na celom svete.

Od roku 2015 je členom predstavenstva Americkej obchodnej komory a od januára 2019 bol zvolený za prezidenta predstavenstva Americkej obchodnej komory.

Vedie tiež Business Service Center Forum, ktoré združuje 30 spoločností prevádzkujúcich centrá zdieľaných služieb alebo organizácie podnikových procesov a zamestnávajú viac ako 30 000 zamestnancov na Slovensku.