Dávid Cymbalák

@ CVTI SR

Dávid Cymbalák (CVTI SR) – Odborník v oblasti videokonferenčných a streamingových technológií. Od 2015 pôsobí v Centre vedecko-technických informácií SR na Pracovisku centrálneho manažmentu Národnej Teleprezentačnej infraštruktúry SR. V roku 2015 obhájil dizertačnú prácu v oblasti automatizácie multikamerových systémov na Fakulte elektrotechniky a informatiky v Košiciach (CNL, FEI TUKE). Ďalej pôsobil ako výskumný pracovník v Univerzitnom Vedeckom Parku Technicom. Venuje sa výskumu a vývoju kolaboratívnch služieb novej generácie so zameraním na automatizované streamingové mechanizmy, interaktívne portálové riešenia, problematiku doručovania multimediálneho obsahu, metódy počítačového videnia a interoperabilitu videokonferenčných systémov. Participoval na viacerých národných aj medzinárodných výskumných projektoch, má skúsenosti z oblasti inovácií, transferu technológií a akcelerácie early-stage startupov. Je držiteľom ocenenia ProEduco 2014 za technologický prínos, výhercom slovenského a finalistom globálneho kola Telekom Innovation Contest 2014, semifinalistom globálneho Creative Business Cup 2014.