Daniel Riddell

Daniel Riddell

@ DECENT

Daniel v súčasnosti pracuje ako CTO v spoločnosti Kidoodle.TV, globálnej detskej zábavnej službe a je prezidentom spoločnosti ReacDev Studios Inc., softvérovej spoločnosti zameranej na vývoj podnikových aplikácií pre cloud computing.
V minulosti úspešne vytvoril a nasadil cloudové riešenia lineárneho televízneho vysielania, systémy správy a kódovania aktív, správu plánov a systémy riadenia podnikov. Má skúsenosti s dátovým modelovaním, systémovou administráciou, systémovou architektúrou, sieťovou architektúrou a programovaním/návrhom softvéru. Daniel pomohol vytvoriť mnoho globálnych platforiem OTT, ktoré podporujú celý rad zariadení OEM vrátane dodávok pre mobilné telefóny, set-top box a SmartTV. Daniel vystúpil na významných udalostiach v odvetví, ako sú napríklad Výstava spotrebiteľskej elektroniky a ConnectionsEU, na témy stratégie speňaženia OTT a skúsenosti s obsahom druhej obrazovky. Je oboznámený so všetkými aspektmi OTT a tradičného poskytovania obsahu. Daniel je jeden z približne 400 členov spoločnosti GLIA na celom svete.