Chris Bihary

@ Garland Technology

Chris Bihary pôsobí v odvetví sieťových výkonností viac ako 20 rokov. Jeho hĺbka vedomostí a odborných znalostí v oblasti riešení sieťového prístupu v dnešných najkomplexnejších dátových centrách naďalej poháňa celosvetový úspech Garland Technology a zostáva základom pre svoju lojálnu a rastúcu zákaznícku základňu.