Boris Grešák

@ Autocont

pracuje v spoločnosti AUTOCONT na pozícii “Manažér ESA”, kam nastúpil po piatich rokoch pôsobenia v spoločnostiach WBI a  Mainstream Technologies, a po jedenástich rokoch práce v spoločnosti Microsoft, kde zastával rôzne posty technického a obchodného charakteru.

Pôsobil napríklad ako Technical Account Manager, Systems Engineer, technologický poradca pre partnerské spoločnosti Microsoftu a aj ako Account Manager pre kľúčových partnerov.

Boris je uznávaným a rešpektovaným evangelizátorom technológií a platformy Microsoft. V roku 2010 otvoril  a následne riadil technologické centrum v spoločnosti Microsoft, kde zorganizoval desiatky technických a obchodných seminárov a niekoľko technologických konferencií.