Integrovaná hromadná a zdieľaná doprava v Košiciach s prvkami Smart

Peter Blaas – ANTIK Telecom s. r. o.
Pridaná hodnota spojenia chytrých riešení Smart City v integrácii hromadnej dopravy a zdieľaných služieb pre obyvateľov mesta ale aj turistov.