Adaptívne zabezpečenie pre SOC tímy, orchestrácia, automatizácia a reakcia

Peter Kočík – Fortinet
Stále viac sa vyvíjajúce prostredie hrozieb a ich komplexnosť vytvárajú prekážky pre bezpečnostné SOC tímy a potenciálne nechávajú organizácie vystavené útokom. Mnoho organizácií nasadilo dedikované riešenia, ale zvýšená zložitosť zabezpečenia prispieva k mnohým problémom. SOC tímy musia čeliť príliš veľkému počtu riešení, príliš veľkému počtu upozornení na prešetrenie a to manuálnym procesom, ktoré spomaľujú časy odozvy, a nedostatku vyškoleného personálu na zvládnutie rozširujúceho sa pracovného zaťaženia.