Prístupové riešenie 2N pre inteligentné budovy

Martin Hudec – 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Prezentácia sa zameriava na predstavenie inteligentného riešenia kontroly prístupu spoločnosti 2N pre komerčné a obytné budovy. Vysvetlíme hlavné výhody nášho riešenia kontroly prístupu, poradíme, kde konkrétne možno použiť riešenie 2N, a zdôrazníme výhody vzdialenej správy používateľských oprávnení.