Automatizácia pri kontrole dopravy s dopadom na životné prostredie

Martin Murín – HDS

Použitie kamerových systémov v doprave nielen na zvyšovanie bezpečnosti na cestách ale aj na znižovanie emisii v doprave.